Szakmai tartalom

Nappali Intézmény

A nappali intézmény bemutatása

2010-ben Uniós forrásból megépítettük a 32 fősre tervezett Fény Félé Esélycentrum FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYÉT. Az Intézmény az fogyatékkal élők nappali ellátására, felügyeletére, fejlesztő és szinten tartó foglalkozásokra, programokra, terápiákra ad lehetőséget. Engedélyezett férőhelyek száma a 2020 –as évben 32 főről 56 főre bővült.

A fogyatékkal élők nappali ellátás szolgáltatás szervezése

 • Napközbeni tartózkodás biztosítása
 • Igény szerint egyszeri meleg ebéd felszolgálása, amit a szülő otthonról küld, vagy rendel, tálaló – melegítő konyhás ebédlőben, egyéni igényeknek megfelelő személyes kiszolgálással, ha szükséges, etetésben való segítségnyújtással.
 • Szakemberek által fejlesztés, szinten tartás, mentális gondozás, tanácsadás az egészséges életmódról, torna / gyógytorna lehetőség, énképfejlesztő foglalkozások, csoport terápia, kikapcsolódás, pihenés, kártya–, társasjátékok, könyvek, tisztálkodási, fürdési lehetőség.

Az intézmény terepintézményként működik, ahol főiskolai és egyetemi hallgatók töltik évközi, nyári valamint államvizsga gyakorlatukat, ezzel felkészülve a szociális szférában való munkába állásra. Több felsőoktatási intézménnyel is kapcsolatban állunk.

 • Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Előadások, gyakorlati programok egészségügyi szakemberek bevonásával, felkérésével.
 • Szociális ügyintézés segítése.
 • Közösségi programok szervezése, kirándulások lebonyolítása.
 • Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
 • Vannak órarendszerűen ismétlődő foglalkozásaink, mint a masszázs terápia, fényterápia, rendszeres s célirányos gyógytorna foglalkozások.
 • Külső szakemberek segítségével szervezzük a kutyaterápiát – heti rendszerességgel, valamint a táncterápiát is.
 • Az elmúlt időszakban több új folyamat is elindult más intézményekkel – szakemberekkel karöltve, amiket azonban a koronavírus miatt ideiglenesen fel kellett függesztenünk. Felvettük a kapcsolatot AAK kommunikációs szakemberrel (augmentatív és alternatív kommunikáció, mely komplex kommunikációs igényű személyek számára nyújt segítséget,) – a későbbi fejlesztési folyamatok elindításához, a Megyei Könyvtárral, egy jövőbeni közös projekt szervezéséhez. Az ÉFOÉSZ szervezetével is tovább kívánjuk folytatni a közös együttműködésünket, valamint idén is szeretnénk körünkben üdvözölni Gál Álmost – Szundi bácsit, hogy elkészíthessük újabb kerámiaalkotásainkat.

Más intézményekkel történő együttműködés módja

 • Az önkormányzattal, szakhatóságokkal, egészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatókkal, társszervezetekkel, munkáltatókkal, kapcsolattartás
 • Képzést/átképzést, biztosító intézményekkel (programokkal)
 • Egészségügyi alap és szakellátást biztosító intézményekkel, szakápolást nyújtó szervezetekkel.
 • A gyámügyi igazgatás szerveivel. Gyámhivatali kapcsolatrendszer: Hivatásos gondnoki tevékenységet ellátó szervezetekkel
 • A szolgáltatásnyújtásban érintett kormányhivatalokkal, kormányzati szervekkel és szakhatóságokkal (BFHK, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és Megyei kirendeltsége)
 • Önkormányzati és járási szervezetekkel,
 • A szolgáltatást igénybe vevők foglalkoztatásában érintett szervezetekkel (munkaügyi kirendeltségek, foglalkoztató szervezetek)
 • Helyi rendvédelmi, áldozatsegítő szervezetekkel
 • Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással
 • Közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel
 • Szociális alapszolgáltatásokkal

Az ellátotti célcsoport

A nappali ellátás ellátandó célcsoportja a fogyatékossággal élő személyek.

Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -illetve ezek bármilyen halmozódásával -él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

Ellátási terület: Debrecen város, Hajdú-Bihar megye, Észak – Alföldi Régió. Az ellátási területek kialakítása a nappali ellátás szolgáltatása után, személyes érdeklődések, megkeresések alapján történt.

Ellátottak köre: Fogyatékkal élők, az értelmi (enyhe, középsúlyos, súlyos), a látási (gyengén látó, vak), a hallási (nagyothalló, siket), mozgás sérült emberek, valamint autizmussal élő emberek, illetve ezek halmozott előfordulásai.

Az intézménybe való bekerülés feltétele, hogy írásban kell kérelmezni az ellátás iránti igényt. Ezt kiegészítendő szükséges csatolni az orvosi leleteket, a szakorvosi igazolást, a jövedelemigazolást, a személyes adatokat tartalmazó másolatait.

A kérelem vizsgálata, megállapodás előkészítése után, az ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátással kapcsolatos igényeket a szolgálat székhelyén, telefonon vagy személyesen lehet megtenni. A kérelem előterjesztése után a szolgáltató megvizsgálja a szolgáltatás biztosításának feltételeit, ezen belül kiemelten három tényezőt:

-a szolgáltatásra való jogosultságot,

-a biztosított tevekénységeket megalapozó szolgáltatási igényeket,

-az azokhoz kapcsolódó egyéni és környezeti tényezőket.

E három tényező vizsgálata a szolgáltatás biztosítása során ismétlődhet.

 

Megállapodás megkötése

A kérelem vizsgálata során megállapítottak alapján a két fél között létrejön a megállapodás, mely magába foglalja a szolgáltatás keretében nyújtandó szolgáltatási elemeket, valamint a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott lényeges tartalmi előírásokat.

Szolgáltatás biztosítása

A szolgáltatás biztosításának időszaka a megállapodásban meghatározottak alapján történik. Szükség esetén (jogszabályi környezet változása, ellátási igények vagy a szolgáltatást érintő egyéb lényeges tényező módosulása) annak tartalma felülvizsgálható és az igénybe vevővel egyeztetettek alapján módosítható.

Térítési díj fizetése

Nappali ellátás esetében a személyi térítési díjat külön meg kell határozni a jövedelmi viszonyok alapján a napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre. A térítési díj összege: tárgy évben kapott jövedelem 15%-nál nem lehet több.
A térítési díjat minden hónapban utólagosan számítjuk ki, az igénybevett napok száma után.

 

Kérdése van? Írjon!

2 + 12 =

hu_HUHU_HU
Megszakítás