A Fény Felé Alapítvány közösségépítő programja

Kedvezményezett: Fény Felé Alapítvány

Projektidőszak: 2017.05.01- 2020.05.02

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00632

A projekt címe: Fény Felé Alapítvány közösségépítő programja

A szerződött támogatás összege: 24 985 809 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt bemutatása:

Alapítványunk a fogyatékkal élő, önmagukat önállóan ellátni nem tudó gyermekek és fiatalok társadalomba történő beilleszkedésének elősegítését tűzte ki célul, aminek érdekében lakóotthont működtet és tart fenn, valamint biztosítja a fogyatékkal élő személyek nappali ellátását és a foglalkoztatásukat biztosító intézményt. Emellett támogatjuk a fejlesztő szakköröket, oktatási tevékenységet, rehabilitációs munkát valamint a gyógyítást elősegítő tevékenységeket.

A projekt megvalósításával célunk a helyi hagyományok ápolása, a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása. Emellett a közösségi aktivitás erősítése és a családok megerősítése, a fiatalok felelős életre való nevelése érdekében rendezvényeket szervezünk.Elsődleges célcsoportunkat a 14 -35 év közötti fiatalok valamint a 60 év feletti idősek alkotják, azonban célunk eljutni a lehető legtöbb debreceni lakoshoz. A projektmenedzsment szervezet megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, így alkalmasak a feladatok ellátására.

A megvalósítás során 6 együttműködő partner bevonását tervezzük, akik kapcsolataik révén közreműködnek a résztvevők toborzásában, valamint a szakmai fórumok alkalmával megosztják velünk és a többiekkel a bevált jó gyakorlatokat annak érdekében, hogy hosszú távon mindenki eredményesebben tudja végezni munkáját. A projekt keretében az alábbi összesen 114 db rendezvény vagy program megvalósítását tervezzük, összesen 5 130 fő részvételével.

Megvalósított programjaink során különös hangsúlyt fektetünk a generációk közötti együttműködés elősegítésére, valamint az önkéntesség kultúrájának népszerűsítésére is. Törekszünk az önkéntesek toborzására, akik már a megvalósítás alatt támogatják a programok megvalósítását, valamint hosszú távon, a megvalósítást követően is részt vesznek majd az Alapítvány mindennapi életében, tevékenységeiben. Az együttműködő partnerekkel közösen folyamatos lesz az önképzés és a jó gyakorlatok megosztása, átadása.

Emellett kapcsolatot tartunk és adatot szolgáltatunk az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-nek. A megvalósított programok illeszkednek Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, az Önkormányzat megismerte a projekt tartalmát és céljait, és támogatja annak megvalósítását. Célunk a hátrányos helyzetű valamint fogyatékkal élő fiatalok támogatása különböző rendezvények által, a társadalmi integráció és együttműködés erősítése érdekében, valamint a társadalmi összetartás és tolerancia erősítése, a civil társadalom megerősítése, a társadalmi integráció és szolidaritás megerősítése.

A megvalósítás során, a célok elérése érdekében 18 db rendezvényt tartunk a helyi hagyományok ápolása érdekében 100-100 fővel, szakmai fórumokat tartunk 6 alkalommal 100-100 fővel, a közösségi aktivitás erősítése érdekében 12 alkalommal 100-100 fővel tartunk rendezvényt. Fogyatékkal élő és nyugdíjas csoportoknak 36 alkalommal (csoportonként 36 – 36 alkalommal, 3*36 alkalom) tartunk programsorozatot, valamint a családok megerősítése és a fiatalok felelős életre nevelése érdekében 36 alkalommal tartunk programsorozatot.

Évi kettő alkalommal hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatását biztosítjuk. Az önkéntesség erősítése és a társadalmi integráció javítása mellett kiemelt célunk a lakkosság, különös tekintettel az idősebb korosztály egészségügyi állapotának javítása is, a közösségi aktivitás elősegítését célzó rendezvények között több, egészséges életmóddal kapcsolatos program megvalósítását is tervezzük. Emellett támogatjuk az idősek kulturális programokon való részvételét is, illetve a fogyatékkal élők számára az önálló életvitelt segítő ellátási formákhoz való hozzáférés esélyeinek javítása is. A megvalósított programok céljai összhangban vannak a felhívásban megfogalmazott célokkal.

Továbbá vállaljuk, hogy a fenntartási időszakban is, a projekt céljainak megfelelő programokat valósítunk meg. Eszközbeszerzésünk során csak a projekt megvalósítása szempontjából szükséges eszközöket szerezzük be, amelyek kapcsolódnak a programokhoz vagy elősegítik azok sikeres megvalósítását. Az eszközbeszerzés valamint a beszerzett eszközök vonatkozásában a felhívás előírásainak megfelelően járunk el.

Megvalósítás

2017. május 2. – 2020. május 2.

Rendezvény

Résztvevő

hu_HUHU_HU
Megszakítás