A Fény Felé Alapítvány társadalmi vállalkozásának célja

 • szociális szolgáltatás nyújtása fogyatékkal élő emberek számára (Fény Felé Támogatott Lakhatás, Fogyatékosok Nappali Intézménye) az Esélycentrum hálózaton belül,
 • Fény Felé Kincsesláda műhelyekben fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásának elősegítése
 • szociális szolgáltatásunk fenntartható működésének biztosítása

Definíció a társadalmi vállalkozás fogalmáról:

A társadalmi vállalkozások társadalmi szempontból küldetésvezérelt szervezetek: társadalmi problémát oldanak meg üzleti eszközökkel, sok esetben újszerű ötletek alkalmazása mellett. Pénzügyi fenntarthatóságukat nagyobbrészt piacképes, környezetileg és társadalmilag felelősen előállított termékek, szolgáltatások biztosításán és értékesítésén keresztül érik el. A társadalmi vállalkozások főbb jellemzői:

 • vevői körrel rendelkeznek;
 • a szervezet tevékenységét saját közösségi környezetükbe beágyazódva végzik, mely tevékenység szociális, gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti funkciót és fenntarthatóságot egyaránt szolgál;
 • méltányos megélhetést biztosít a munkában résztvevők számára.

Az általunk nyújtott szolgáltatások (támogatott lakhatás, nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatók) mindegyike állami normatíva, támogatás igénybevételével működik, mely azonban nem fedezi a bérek és rezsiköltségek teljes összegét.
A foglalkoztatás megszervezésének fő célja 1999-től elsődlegesen lakóink készségeinek, képességeinek fejlesztése, integrációjuk egyik eszköze volt. Lényeges szempontot képezett, hogy a fogyatékossággal élő ellátottaink munkájuk révén jövedelemhez jutottak, mellyel saját ellátásukhoz járultak hozzá Személyi térítési díjuk megnövekedett. Ez volt az első lépés gazdasági stabilitásunk megteremtése felé.
A biztonságos működtetés érdekében megváltozott munkaképességű szakdolgozókat alkalmaztunk szociális intézményeink kötelező, sőt azon felüli létszámának biztosítására. Néhány év alatt teljes intézményhálózatunkban megjelentek a részmunkaidőben alkalmazott egészségkárosodott szakemberek.
Jelentős változás volt a Kincsesláda műhely életében, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő, alacsony iskolai végzettségű, munka tapasztalat nélküli dolgozóink mellett megjelentek az egészségkárosodott varrónők, szakmunkások. Ők már képesek minőségi termékek előállítására. Így kialakult egy olyan termelési struktúra, ahol mindenki képessége szerinti végez munkát. Van, aki szab, varr, van, aki töltőanyagot tép, töm, darabol. Megjelent a bérmunka, ahol futószalag szerűen dolgoznak a munkavállalók. Néhány év alatt megnöveltük az előállított termékek palettáját, megnövekedett árbevételünk, amit azonnal fejlesztésre fordítottunk. Bekapcsolódtunk a „Segítő vásárlás” programba. Indultunk a Salva Vita Alapítvány által indított Design Randi programba, az OFA munkájába, megkaptuk a segítő vásárlás logó védjegy használatának jogát.
Lényeges, hogy az előállított termékeinket saját tulajdonunkban lévő, Debrecen központjában megépített üzletünkben, a Fény Felé Kreatív Stúdióban értékesítjük. Az eladott termékeink a kereslet-kínálat szimbiózisát alkotják, mert a gyártást azonnal át tudjuk állítani a kereslet függvényében.

A varázspalló párnákat Kismarthy-Lehner Zita, textilművész tervei alapján gyártjuk a Varázspalló KFT részére.
Varázspalló katalógus A
Varázspalló katalógus B

Kincsesláda műhely

A megnövekedett létszám és termelés egyre inkább helyhiányt eredményezett a Debrecen Harmat utcai épületben. Törekvésünk, hogy a termelést elkülönítsük a szociális ellátástól, 2018 nyarán vált valóra. Alapítványunk 25. születésnapi ajándékaként megvásároltuk 35mFt-ért (28mFt hitelt vállalva) a Debrecen Rózsástelep utca 24. szám alatt található 250 mn-es ingatlant. Felújítottuk, akadálymentesítettük, 2019. januárban megnyitottuk.

Kincsesláda Műhely

Kincsesláda műhelyeinkben a fejlesztő és az akkreditált foglalkoztatás keretében a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit biztosítja alapítványunk. Magában foglalja a munkára való felkészítés lehetőségének megteremtését, az oktatást és a betanítást is.
Célunk, hogy szociális intézményeink ellátottai, a megváltozott munkaképességű személyek érték-teremtő munkát végezhessenek, elismerjék tevékenységüket, segély helyett saját jövedelemből éljenek.
A fejlesztő foglalkoztatás célja a Fény Felé Alapítvány által fenntartott szociális intézményekben ellátott fogyatékossággal élő személyek gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyéni egészségi állapotuknak, koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása. Ez az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítést szolgálja.
Ez történhet munkaviszonyban, vagy a Szociális törvényben meghatározott szabályok szerint, fejlesztési szerződés alapján.

Akkreditált foglalkoztatás

A Fény Felé Alapítvány 2012-ben kapott akkreditációs tanúsítványt. Jelenleg hat telephelyen, összesen 49 megváltozott munkaképességű embernek biztosítunk munkahelyet, munkát. A Fény Felé Alapítvány akkreditált telephelyei:

 • 4225 Debrecen Függetlenség utca 4.
 • 4225 Debrecen Rózsástelep utca 24.
 • 4031 Debrecen Kishegyesi út. 42.
 • 4026 Debrecen Csók utca 3.
 • 4225 Debrecen Deák Ferenc utca 6.

Minden telephelyünk akadálymentes, ahol a munkakörülményeket folyamatosan javítjuk, fejlesztjük, nagy hangsúlyt fektetünk az infrastrukturális beruházásokra, saját erőből is.
Akkreditációs bértámogatás segítségével foglalkoztatott munkavállalóink munkakörei: szociális intézményeinkben-portás, szociális gondozó, masszőr, értékesítésben dolgozó bolti eladó, rehabilitációs mentor és tanácsadó; egyszerű mezőgazdasági foglalkozású, és a legnagyobb létszámban egyszerű ipari foglalkozású dolgozók, akik elsősorban kézműipari vagy karbantartói, adminisztrációs tevékenységeket végeznek.

Kreatív Stúdió

A Fény Felé Kincsesláda műhelyekben előállított kézműves termékeink értékesítésére szükségünk volt egy Debrecen frekventált helyén lévő üzlethelyiségre. Olyan helyet kerestünk, ami az utca felől és belül is teljesen akadálymentes.
Alapítványunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 2014-ben pályázatot nyert 19.800.000 Ft értékben. Sokáig keresgéltünk megfelelő helyiséget, de nem találtunk. Ezért hát építettünk magunknak egy, minden szempontból megfelelő üzlethelyiséget Debrecen belvárosában, a Csók utca 3. szám alatt. Megépítésében, bútorainak legyártásában alapítványunk dolgozói működtek közre.
Az üzletben megváltozott munkaképességű bolti eladók mellett fogyatékossággal élő ellátottaink is részt vesznek az értékesítésben. Innen szervezzük a külső helyszíneken való értékesítést. Jártunk Debrecen kívül, Budapesten, Kapolcson, Nürnbergben, Hortobágyon. Részt veszünk a szervezett „Segítő vásárlás” programban, amikor cégekhez megyünk ki, hogy a dolgozók nálunk tudják beszerezni családtagjaiknak a karácsonyi, gyermeknapi, húsvéti ajándékokat.
A bolt különlegessége az is, hogy nemcsak a bemutatott termékeket lehet nálunk megvásárolni, hanem egyéni kívánságokat is igyekszünk teljesíteni. Webshopot működtetünk
Havi rendszerességgel várjuk Debrecen óvodáinak és általános iskoláinak tanulóit, cégek dolgozóit „érzékenyítő programunkra”, amikor a résztvevők fogyatékossággal élők segítségével állítanak elő ajándéktárgyakat. Külső helyszínen való értékesítéskor rendszeresen szervezünk integrált kézműves foglalkozásokat.
Ajándékozzon Ön is természetes alapanyagból készült, egyedi, magyar kézműves terméket és támogassa ezzel az akadállyal élőket, megváltozott munkaképességű embereket.

Felismertük, hogy mi már rég társadalmi vállalkozás vagyunk csak még nem tudtunk róla !

 

A GINOP-5.1.3-16 pályázat már társadalmi vállalkozások számára íródott. A részvétel feltétele az Előminősítés megléte. Először 2017-ben mérettük meg magunkat. Együttműködési szerződést kötöttünk az OFÁ-val  és bekapcsolódtunk a PiacTárs által szervezett programokba. Ekkor még gyengének találta a Pénzügyminisztérium  pályázatunkat és újragondolásra visszaküldte. Újabb tanulás folyamata kezdődött. Tanulmányúton, hazai-, nemzetközi tanácskozáson vettünk részt, indultunk az OFA  Hozzáadott érték díj pályázatán. Gazdasági tanácsadó által szervezett konzultációt vettünk igénybe.

2018-ban már a GINOP-5.1.7-17 kiírásra átgondolt új szisztéma szerint adtunk be pályázatot a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra. Pályázatunk címe: „Lakhatás-és foglalkoztatás bővítése a Fény Felé Esélycentrum hálózatban”

A pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítette a Pénzügyminisztérium.

 

Pályázó neve

Fény Felé Alapítvány

Projekt címe

Lakhatás és foglalkoztatás bővítése a Fény Felé Esélycentrum hálózatban

Szerződés száma

GINOP-5.1.7-17-2018-00083

Támogatás összege (Ft)

75 903 835

Összköltség (Ft)

95 642 173

Biztosítéknyújtásra köteles

Igen

A projekt megvalósításának kezdete

2019.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.09.28.

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2021.12.27.

Projektünk két igény szimbiózisa: lakhatás-foglalkoztatás

 A Fény Felé Alapítvány által nyújtott szolgáltatások bővítésére vállalkoztunk a pályázat segítségével. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a fogyatékosággal élő ellátottaink száma. Legnagyobb igény a bentlakást biztosító és egyben foglalkoztatást nyújtó intézmények iránt mutatkozott.

 

 • Lakhatás – Kincsesláda Ház: a meglévő és a működő lakóotthonunk mellé újabb 12 fogyatékkal élő fiatal felnőtt számára kívántuk megoldani a lakhatást, amikor megépítettük Debrecenben a Deák Ferenc utca 6. szám alatti 26335 hrsz-ú belterületi beépítésre szánt ingatlanon oldalhatáron álló beépítési módban, 12,50 m x 23,02 m befogadó méretű, 4,40 m építménymagasságú, földszint + tetőtér szintszámú, 275,67 nm hasznos alapterületű szakosított ellátást nyújtó intézményünket.

A Kincsesláda Ház néven megépített, támogatott lakhatást szolgáló bentlakásos intézményünk 2019. december 31-re elkészült, 2020. április 24-én támogatott lakhatás szolgáltatás nyújtására kaptunk működési engedélyt. A lakók a korona vírus miatt kialakult helyzet következtében csak 2020.08.01-től költözhettek be.   A Támogatott lakhatásba bevont fiatalok, illetve hozzátartozóik belépési hozzájárulást fizettek, mely az építkezés egy részét adta. A fenntartást a támogatási időszak befejezése után állami normatív támogatásból és a lakók által fizetett személyi térítési díjból fedezzük. A lakók ellátását 5 fő szakszemélyzet biztosítja. 22. éve működő lakóotthonunk tapasztalatait felhasználva egy olyan társadalmi igény kielégítésére vállalkoztunk, ahol lakóink a lakhatáson kívül foglalkoztatásra és fejlesztésre is lehetőséget kapnak. Dolgozhatnak a Kincsesláda műhelyben, így fizetésükkel saját ellátásukhoz járulnak hozzá. A Kincsesláda Ház építését szolgáló építési telket 2016-ban a Fény Felé Alapítvány az Auchan az Ifjúságért Alapítvány által elnyert 3,5mFt + előző években összegyűjtött árbevételekből, támogatásokból vásárolta meg 10mFt értékben, így az tulajdonunkban van. Az épület megépítésében, bútorzat elkészítésében alapítványunk dolgozói is részt vettek a kivitelező mellett, így a kivitelezés költségei csökkenthetőek voltak.

Építkezést és a berendezést támogatta a GINOP pályázat mellett:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.962.000 Ft-tal
 • C&A Alapítvány 653.070 Ft-tal (2000 euro)
 • Várépítő pályázattal (Bachl Kft. 147.636 Ft hőszigetelő anyag, Prefa Hungária Kft. 664. 697 Ft csatornarendszert, Colt Hungária Kft. 101. 061 Ft értékben lámpák)
 • Tuttlinger Instrumenten-Manufaktur Gmbh 981.386 Ft-tal (3000 euro)
 • Urna adományok, magánszemélyek adományai
 • Adók 1%-a

 

Szakmai munka beindítását támogatta:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Kft. –től elnyert pályázat,2,5 millió forinttal.
 • Debreceni Önkormányzat 600.000 Ft
 • ÉTA Országos Szövetsége 500.000 Ft
 • Cél szerinti bevételünk

 

 • A foglalkoztatás termelő részét a Kincsesláda Műhely 2018. márciusában megvásárolt épületében (Debrecen, Rózsástelep u. 24.) valósítjuk meg. A Kincsesláda Műhely épületét felújítottuk, akadálymentesítettük, mely költségeit alapítványunk önerőből végezte 2018. októberéig, a szakipari munkákat alapítványunk dolgozói, önkéntesei végzik. A GINOP pályázat segítségével a valóságban 14 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tudtunk alkalmazni és 8 fő hátrányos helyzetű dolgozót, az alábbi munkakörökben:
 • varrónő
 • bolti eladó
 • egyszerű ipari foglalkozású dolgozók
 • szociális gondozó, esetfelelős
 • terápiás munkatárs (gyógytornász)

 

2020-ban a Covid járvány ellenére dolgozót nem kellett elbocsátanunk, a termelés és az általunk nyújtott szociális szolgáltatások folyamatosan működtek. Azáltal, hogy a termelő tevékenységet elkülönítettük a szociális tevékenységtől, új piaci lehetőségeket tudtunk felkutatni, igényesebb, több bérmunkát tudtunk elvégezni, ezáltal 2020-ban megnőtt a cél szerinti bevételünk.

 

Programunk legnagyobb erőssége az, hogy az Esélycentrum hálózat, mind a szolgáltatásainkat igénybe vevő fogyatékkal élők, mind a hálózatban dolgozó szakemberek az egymástól 100-200 m-re lévő intézményeinkben kapják meg a szükséges ellátást és a munkához szükséges szakmai segítséget.

A sikeres pályázat hozzájárult a Kincsesláda ház nevű támogatott lakhatást nyújtó létesítmény megépítéséhez, 22 hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy 18 hónapon keresztüli foglalkoztatásához, lehetőséget teremtett társadalmi vállalkozásunk fejlesztésére, szakdolgozóink képzésére, a piacra jutásunkat célzó programok finanszírozására. A megvalósítás során komoly anyagi és szellemi erőpróbának voltunk/vagyunk kitéve. A gond az elszámolások és kifizetések sokszor félévekre történő elhúzódásában, a kommunikáció hiányában és az ügyintézésben való kiszolgáltatottságban van. A projekt befejezésére eddig 19 millió Ft hitelt kényszerültünk felvenni az UniCredit Banktól és kemény anyagi terheket vettünk vállunkra, háromszor csökkentették a megítélt támogatásunkat.

hu_HUHU_HU