GINOP pályázat

A Fény Felé Alapítvány 2018-ban a GINOP-5.1.7-17 kiírásra pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra. Pályázatunk címe: „Lakhatás- és foglalkoztatás bővítése a Fény Felé Esélycentrum hálózatban”

Megvalósítás

2019. január 1. – 2022. augusztus 31.

Projekt költség

Elnyert támogatás

Miről szól a GINOP-5.1.7.17-2018-00083 pályázat ??

Projektünk két igény szimbiózisa: lakhatás-foglalkoztatás. A 26. születésnapját ünneplő Fény Felé Alapítvány által nyújtott szolgáltatások bővítésére vállalkozunk jelen pályázat segítségével. Az elmúlt években fokozatosan nőtt az akadállyal élő ellátottaink száma. Legnagyobb igény a bentlakást biztosító és egyben foglalkoztatást nyújtó intézmények iránt mutatkozik.

1) Lakhatás – Kincsesláda Ház: a meglévő és a működő lakóotthonunk mellé újabb 12 akadállyal élő fiatal felnőtt számára kívánjuk megoldani a lakhatást. Megépítjük Debrecenben a Deák Ferenc utca 6. szám alatt szakosított ellátást nyújtó intézményünket.

 • oldalhatáron álló beépítési módban,
 • 12,50 m x 23,02 m befogadó méretű,
 • 4,40 m építménymagasságú,
 • földszint + tetőtér, 275,58 nm hasznos alapterületű

A Támogatott lakhatásba bevont fiatalok, illetve hozzátartozóik belépési hozzájárulást fizetnek, mely az építkezés önrészét adja. A fenntartást a támogatási időszak befejezése után állami normatív támogatásból és a lakók által fizetett személyi térítési díjból fedezzük. A lakók ellátását 5 fő szakszemélyzet biztosítja. 20. éve működő lakóotthonunk tapasztalatait felhasználva egy olyan társadalmi igény kielégítésére vállalkozunk, ahol lakóink a lakhatáson kívül foglalkoztatásra és fejlesztésre is lehetőséget kapnak. Dolgozhatnak a Kincsesláda műhelyek egyikében, így fizetésükkel saját ellátásukhoz járulnak hozzá. A Kincsesláda Ház építését szolgáló építési telket 2016-ban a Fény Felé Alapítvány az Auchan az Ifjúságért Alapítvány által elnyert 3,5mFt és az előző években összegyűjtött árbevételekből, támogatásokból vásárolta meg 10mFt értékben, így az a tulajdonunkban van. Az épület megépítésében, bútorzat elkészítésében alapítványunk dolgozói is részt vesznek majd a kivitelező mellett, így a kivitelezés költségei csökkenthetőek.

2) A foglalkoztatás termelő részét a Kincsesláda Műhely 2018 márciusában megvásárolt épületében (Debrecen, Rózsástelep u. 24.) kívánjuk megvalósítani. Társadalmi vállalkozásunk termelési részét kívánjuk itt kialakítani, megerősíteni és tovább fejleszteni. Ide költözik a Fény Felé Napközi Harmat u-i épületéből a kézműves-, az asztalos műhely. A pályázat segítségével 11 új dolgozót kívánunk felvenni: varrónő, egyszerű ipari foglalkozású dolgozók. Azáltal, hogy a termelő tevékenységet elkülönítjük a szociális tevékenységtől, új piaci lehetőségeket tudunk felkutatni, igényesebb, több bérmunkát leszünk képesek felvállalni, megnő árbevételünk. A Kincsesláda Műhely épületét teljes mértékben felújítjuk, akadály mentesítjük, mely költségeit alapítványunk önerőből végzi 2018. októberéig. a szakipari munkákat alapítványunk dolgozói, önkéntesei végzik. A Kincsesláda műhelybe 1 fő marketinges végzettségű 25 éven aluli dolgozó bérét terveztük be 18 hónapra + 9 hónap továbbfoglalkoztatás, Feladata termékeink piacra juttatása, marketing feladatok 2 fő szociális szakember bérét és járulékait 18 hónapra terveztük + 9 hó továbbfoglalkoztatás. Feladatok az akadállyal élő munkavállalóink képzése, munkavégzésük segítése, kísérés 2019. decemberre felépül a Kincsesláda ház, megkapjuk a működtetéshez szükséges engedélyeket és megkezdjük a szolgáltatás nyújtását 12 akadállyal élő lakónk számára. 2020. januártól 2 fő szociális szakember foglalkoztatását terveztük 12 hónapra + 6 hó továbbfoglalkoztatás Alapítványunk célja az akadállyal élők, megváltozott munkaképességű emberek életminőségének növelése. 2019.januártól 18 hónapra 3 fő 6 órás és 3 fő 4 órás megváltozott munkaképességű dolgozót kívánunk foglalkoztatni. Továbbfoglalkoztatásuk + 9 hó 3 fő 6 órás megváltozott munkaképességű dolgozó 12 hónap támogatás mellett a kisegítő feladatokat fogja elvégezni, tekintettel arra, hogy a Házban 24 órás szolgálatot nyújtunk. Programunk legnagyobb erőssége az, hogy az Esélycentrum hálózat, mind a szolgáltatásainkat igénybe vevő akadállyal élők, mind a hálózatban dolgozó szakemberek az egymástól 100-200 m-re lévő intézményeinkben kapják meg a szükséges ellátást és a munkához szükséges szakmai segítséget.

A GINOP pályázatban

Vállaltuk

 • termelő tevékenységünk, szolgáltatásaink fejlesztését, piacra jutás fejlesztését, árbevételünk növelését
 • Helyszín: Kincsesláda Műhely 4225 Debrecen Rózsástelep utca 24. és Deák Ferenc utca 6. sz.
 • 5 hátrányos helyzetű dolgozó alkalmazását napi 8 órában
 • 6 megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazását 6 órában, 3 főt 4 órában
 • 4 szakemberünk képzését
 • szemléletformáló rendezvények szervezését
 • egy új honlap, web áruház elkészítését
 • a Kincsesláda Ház (támogatott lakhatás 12 akadállyal élő számára) megépítését

Mit várunk a programtól?

Új szociális intézmény létesül Kincsesláda Ház néven, növelve szociális szolgáltatásunkat. A támogatott lakhatás része az Esélycentrum hálózatnak, szakdolgozói és a lakók is munkahelyhez jutnak. Új lakóink hálózatunkon belül laknak (lakóotthonunkban vagy támogatott lakhatásban), foglalkoztatásban vesznek részt (három fejlesztő foglalkoztatónk valamelyikében, esetleg a Fény Felé akkreditált foglalkoztatóban), fejlesztésben vesznek részt (Napközinkben)

A Harmat utcai napközi épületéből kiköltöztetett Kincsesláda műhelyben elkülönül a szociális ellátás a munkavégzéstől. Megnő a termelésünk, mely árbevétel növekedést eredményez, ezáltal az teljes Esélycentrum hálózat működtetése stabilabbá, kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá válik.

A pályázat végrehajtását megkezdtük.   Folyamatosan tájékoztatást adunk jelen felületen.

hu_HUHU_HU