Támogatott lakhatás Debrecen

Fény Felé Alapítvány

A Kincsasláda ház

Esély az önálló életre

Szabad férőhelyek a Fény Felé Alapítvány 2020 tavaszán induló Támogatott lakhatásában!

Információ

Gulyás Csilla

(Intézményvezető)

Mi az a támogatott lakhatás?

A támogatott lakhatás jogszabályi hátteréről az  1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. , 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai rendelkeznek.

A támogatott lakhatásban fő cél a jelentkezők minél szélesebb autonómiájának, önellátó képességének fenntartása, és társadalmi integrációjuk elősegítése.

Támogatott lakhatásunk az értelmi és halmozottan akadállyal élők részére biztosít ellátást, mely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képesség szintjének megfelelően biztosítja:

a./ a lakhatást

b./ az önálló életvitel megtartásának támogatását 

c./ a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést   

d./ a társadalmi életben való részvétel elősegítését.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az azt igénylő személy vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.

A megállapodás megkötése előtt a kérelmező életkörülményeinek, igényszintjének, társak kapcsolatainak, speciális szükségleteinek komplex szükségletfelmérése történik, mely meghatározza az általunk nyújtandó szolgáltatásokat az igénybe vevő részére.

A beköltözést követően az igénybe vevő állapotában bekövetkezett változásokat  észlelve, majd másfél éven belül később három évenként  ismételjük a felmérést.

A Kincsesláda házba azoknak a jelentkezését várjuk akik:

  • enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékkal élnek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók.
  • önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, ezen a területen képességeik fejleszthetők, motiváltak saját képességeik kibontakoztatására.
  • igényük és szükségletük a kis létszámú, közösségbe ágyazott életforma, foglalkoztatásban való részvétel.