Esélycentrum hálózat

A Fény Felé Alapítvány integrált szervezeti formában, önálló szakfeladatokként biztosít nappali ellátást (a fogyatékos személyek nappali ellátása), rehabilitációs célú lakóotthont, támogatott lakhatást, intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatást, valamint akkreditált foglalkoztatást jelenleg öt telephelyen.

Az integrált szervezeti forma az akadállyal élő emberek komplex ellátását teszi lehetővé: időben, térben, módszerekben. A szolgáltatások közös célja a differenciált, személyes, speciális ellátási szükségleteket kielégítő, minőségi szolgáltatások nyújtása. A három ellátási szakterület a felnőtt társadalmi lét három fontos részét alapozza meg: lakhatás, munka, rendezett életvitel, részvétel a társadalomban:

  • A nappali ellátás a fogyatékos emberek önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését szolgálja, fejlesztési lehetőséget biztosít.
  • A fejlesztő és akkreditált foglalkoztatás a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit biztosítja. Magában foglalja a munkára való felkészítés lehetőségének megteremtését, az oktatást is.
  • A lakóotthon, és támogatott lakhatás, mint bentlakásos, szakosított intézmény integráltan működik és a lakók egyéni fejlesztésén alapuló, önálló életvitelre való felkészítését célozza. 
Foglalkoztatásból származó bevételeinket intézményhálózatunk biztonságos működtetésére és fejlesztésekre fordítjuk. A Fény Felé Esélycentrum hálózatban működtetése biztosíték a szervezet magas szakmai munkájának, gazdasági stabilitásának megvalósítására. Stratégiai célkitűzésünk a szervezet fenntarthatósága, gazdasági stabilitása és üzleti életképességének növelése, hiszen az értékesítésből származó árbevétel biztosítja a jövőbeni fenntarthatóságunkat, a fejlesztéshez szükséges önrész előteremtését.

Ez az árbevétel teszi lehetővé számunkra, hogy szociális intézményeinket az állami normatíva kiegészítéseként gazdaságosan és hosszú távon működtessük, új intézményeket hozzunk létre, a helyi igényeket figyelembe véve. A foglalkoztatásban részt vevő ellátottaink jövedelemhez jutnak, így hozzájárulnak saját ellátásukhoz, növekszik életszínvonaluk.

Szívesen jelentkezne az ellátásra?

lakootthon

Felkészítés az önálló életvitelre.

Felkészítés a munkára, oktatás.

napkozi
kincs-epit-045

Támogatott lakhatás.