Projektünk két igény szimbiózisa: lakhatás-foglalkoztatás

 

A Fény Felé Alapítvány által nyújtott szolgáltatások bővítésére vállalkoztunk a pályázat segítségével. Az elmúlt években fokozatosan nőtt a fogyatékosággal élő ellátottaink száma. Legnagyobb igény a bentlakást biztosító és egyben foglalkoztatást nyújtó intézmények iránt mutatkozott.

 • Lakhatás – Kincsesláda Ház: a meglévő és a működő lakóotthonunk mellé újabb 12 fogyatékkal élő fiatal felnőtt számára kívántuk megoldani a lakhatást, amikor megépítettük Debrecenben a Deák Ferenc utca 6. szám alatti 26335 hrsz-ú belterületi beépítésre szánt ingatlanon oldalhatáron álló beépítési módban, 12,50 m x 23,02 m befogadó méretű, 4,40 m építménymagasságú, földszint + tetőtér szintszámú, 275,67 nm hasznos alapterületű szakosított ellátást nyújtó intézményünket.

A Kincsesláda Ház néven megépített, támogatott lakhatást szolgáló bentlakásos intézményünk 2019. december 31-re elkészült, 2020. április 24-én támogatott lakhatás szolgáltatás nyújtására kaptunk működési engedélyt.

A lakók a korona vírus miatt kialakult helyzet következtében csak 2020.08.01-től költözhettek be.   A Támogatott lakhatásba bevont fiatalok, illetve hozzátartozóik belépési hozzájárulást fizettek, mely az építkezés egy részét adta.

A fenntartást a támogatási időszak befejezése után állami normatív támogatásból és a lakók által fizetett személyi térítési díjból fedezzük. A lakók ellátását 5 fő szakszemélyzet biztosítja.

22. éve működő lakóotthonunk tapasztalatait felhasználva egy olyan társadalmi igény kielégítésére vállalkoztunk, ahol lakóink a lakhatáson kívül foglalkoztatásra és fejlesztésre is lehetőséget kapnak.

Dolgozhatnak a Kincsesláda műhelyben, így fizetésükkel saját ellátásukhoz járulnak hozzá. A Kincsesláda Ház építését szolgáló építési telket 2016-ban a Fény Felé Alapítvány az Auchan az Ifjúságért Alapítvány által elnyert 3,5mFt + előző években összegyűjtött árbevételekből, támogatásokból vásárolta meg 10mFt értékben, így az tulajdonunkban van.

Az épület megépítésében, bútorzat elkészítésében alapítványunk dolgozói is részt vettek a kivitelező mellett, így a kivitelezés költségei csökkenthetőek voltak.

Építkezést és a berendezést támogatta a GINOP pályázat mellett:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.962.000 Ft-tal
 • C&A Alapítvány 653.070 Ft-tal (2000 euro)
 • Várépítő pályázattal (Bachl Kft. 147.636 Ft hőszigetelő anyag, Prefa Hungária Kft. 664. 697 Ft csatornarendszert, Colt Hungária Kft. 101. 061 Ft értékben lámpák)
 • Tuttlinger Instrumenten-Manufaktur Gmbh 981.386 Ft-tal (3000 euro)
 • Urna adományok, magánszemélyek adományai
 • Adók 1%-a

 

Szakmai munka beindítását támogatta:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Kft. –től elnyert pályázat,2,5 millió forinttal.
 • Debreceni Önkormányzat 600.000 Ft
 • ÉTA Országos Szövetsége 500.000 Ft
 • Cél szerinti bevételünk

 

 • A foglalkoztatás termelő részét a Kincsesláda Műhely 2018. márciusában megvásárolt épületében (Debrecen, Rózsástelep u. 24.) valósítjuk meg. A Kincsesláda Műhely épületét felújítottuk, akadálymentesítettük, mely költségeit alapítványunk önerőből végezte 2018. októberéig, a szakipari munkákat alapítványunk dolgozói, önkéntesei végzik. A GINOP pályázat segítségével a valóságban 14 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tudtunk alkalmazni és 8 fő hátrányos helyzetű dolgozót, az alábbi munkakörökben:
 • varrónő
 • bolti eladó
 • egyszerű ipari foglalkozású dolgozók
 • szociális gondozó, esetfelelős
 • terápiás munkatárs (gyógytornász)

 

2020-ban a Covid járvány ellenére dolgozót nem kellett elbocsátanunk, a termelés és az általunk nyújtott szociális szolgáltatások folyamatosan működtek.

Azáltal, hogy a termelő tevékenységet elkülönítettük a szociális tevékenységtől, új piaci lehetőségeket tudtunk felkutatni, igényesebb, több bérmunkát tudtunk elvégezni, ezáltal 2020-ban megnőtt a cél szerinti bevételünk.

Programunk legnagyobb erőssége az, hogy az Esélycentrum hálózat, mind a szolgáltatásainkat igénybe vevő fogyatékkal élők, mind a hálózatban dolgozó szakemberek az egymástól 100-200 m-re lévő intézményeinkben kapják meg a szükséges ellátást és a munkához szükséges szakmai segítséget.

A sikeres pályázat hozzájárult a Kincsesláda ház nevű támogatott lakhatást nyújtó létesítmény megépítéséhez, 22 hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy 18 hónapon keresztüli foglalkoztatásához, lehetőséget teremtett társadalmi vállalkozásunk fejlesztésére, szakdolgozóink képzésére, a piacra jutásunkat célzó programok finanszírozására.

A megvalósítás során komoly anyagi és szellemi erőpróbának voltunk/vagyunk kitéve. A gond az elszámolások és kifizetések sokszor félévekre történő elhúzódásában, a kommunikáció hiányában és az ügyintézésben való kiszolgáltatottságban van.

A projekt befejezésére eddig 19 millió Ft hitelt kényszerültünk felvenni az UniCredit Banktól és kemény anyagi terheket vettünk vállunkra, háromszor csökkentették a megítélt támogatásunkat.

Sikeresen befejezte a Fény Felé Alapítvány „Lakhatás és foglalkoztatás bővítése a Fény Felé Esélycentrum hálózatban” című
GINOP-5.1.7-17-2018-00083 számú pályázatát
Megvalósulás ideje: 2019. január 1. – 2021. november 28.
A projekt műszaki/szakmai, pénzügyi készültsége 100%.
A támogatás intenzitása 77,945742%
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 74,5 millió forint millió forint európai uniós támogatás segítségével. Az elnyert pályázati támogatást a Fény Felé Alapítvány további 50 millió forint önrésszel és 19 millió forint hitelfelvétellel egészítette ki.
A fejlesztés eredményeként megépült a Kincsesláda Ház elnevezésű támogatott lakhatás épülete Debrecenben, a Deák Ferenc utca 6. szám alatt. A Józsa központjában megépült bentlakásos szociális intézmény a Fény Felé Alapítvány fenntartásában már 23. éve működő Függetlenség utcai támogatott lakhatást szolgáló második ház, újabb 12 fogyatékossággal élő számára nyújt otthont.
A foglalkoztatást az alapítvány Kincsesláda műhelyében (Debrecen Rózsástelep utca 24.) szervezi. Kézműves termékei a Fény Felé Kreatív Stúdió elnevezésű ajándékboltjában vásárolhatóak meg Debrecen belvárosában, a Nagy Imre utca 3. szám alatt.
A beruházásnak köszönhetően a Fény Felé Alapítvány 44 munkahelyet tud megőrizni, és tovább 11 új munkahelyet teremtett.
hu_HUHU_HU
Megszakítás