A Fény Felé Alapítvány társadalmi vállalkozásának célja

  • szociális szolgáltatás nyújtása fogyatékkal élő emberek számára (Fény Felé Támogatott Lakhatás, Fogyatékosok Nappali Intézménye) az Esélycentrum hálózaton belül,
  • Fény Felé Kincsesláda műhelyekben fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek munkavállalásának elősegítése
  • szociális szolgáltatásunk fenntartható működésének biztosítása

A társadalmi vállalkozás definíciója

A társadalmi vállalkozások társadalmi szempontból küldetésvezérelt szervezetek: társadalmi problémát oldanak meg üzleti eszközökkel, sok esetben újszerű ötletek alkalmazása mellett.

Pénzügyi fenntarthatóságukat nagyobbrészt piacképes, környezetileg és társadalmilag felelősen előállított termékek, szolgáltatások biztosításán és értékesítésén keresztül érik el. A társadalmi vállalkozások főbb jellemzői:

  • vevői körrel rendelkeznek;
  • a szervezet tevékenységét saját közösségi környezetükbe beágyazódva végzik, mely tevékenység szociális, gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti funkciót és fenntarthatóságot egyaránt szolgál;
  • méltányos megélhetést biztosít a munkában résztvevők számára.

A társadalmi vállakozási tevékenységünkről

Az általunk nyújtott szolgáltatások (támogatott lakhatás, nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatók) mindegyike állami normatíva, támogatás igénybevételével működik, mely azonban nem fedezi a bérek és rezsiköltségek teljes összegét.

A foglalkoztatás megszervezésének fő célja 1999-től elsődlegesen lakóink készségeinek, képességeinek fejlesztése, integrációjuk egyik eszköze volt. Lényeges szempontot képezett, hogy a fogyatékossággal élő ellátottaink munkájuk révén jövedelemhez jutottak, mellyel saját ellátásukhoz járultak hozzá Személyi térítési díjuk megnövekedett. Ez volt az első lépés gazdasági stabilitásunk megteremtése felé.

A biztonságos működtetés érdekében megváltozott munkaképességű szakdolgozókat alkalmaztunk szociális intézményeink kötelező, sőt azon felüli létszámának biztosítására. Néhány év alatt teljes intézményhálózatunkban megjelentek a részmunkaidőben alkalmazott egészségkárosodott szakemberek.

Jelentős változás volt a Kincsesláda műhely életében, hogy a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő, alacsony iskolai végzettségű, munka tapasztalat nélküli dolgozóink mellett megjelentek az egészségkárosodott varrónők, szakmunkások. Ők már képesek minőségi termékek előállítására. Így kialakult egy olyan termelési struktúra, ahol mindenki képessége szerinti végez munkát. Van, aki szab, varr, van, aki töltőanyagot tép, töm, darabol. Megjelent a bérmunka, ahol futószalag szerűen dolgoznak a munkavállalók. Néhány év alatt megnöveltük az előállított termékek palettáját, megnövekedett árbevételünk, amit azonnal fejlesztésre fordítottunk. Bekapcsolódtunk a „Segítő vásárlás” programba. Indultunk a Salva Vita Alapítvány által indított Design Randi programba, az OFA munkájába, megkaptuk a segítő vásárlás logó védjegy használatának jogát.

Lényeges, hogy az előállított termékeinket saját tulajdonunkban lévő, Debrecen központjában megépített üzletünkben, a Fény Felé Kreatív Stúdióban értékesítjük. Az eladott termékeink a kereslet-kínálat szimbiózisát alkotják, mert a gyártást azonnal át tudjuk állítani a kereslet függvényében.

Életképek

hu_HUHU_HU
Megszakítás