Bemutatkozunk

Fény Felé Alapítvány

Tevékenységünk

Alapítványunk fő céljának tekinti a az akadállyal élő személyek társadalmi integrációját a normalizáció elveinek figyelembevételével. Tevékenységeink célcsoportja kezdetben az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos emberek voltak. Mára kibővült a megváltozott munkaképességű és autizmussal élő személyekkel is. 2013-ban megkezdtük megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását akkreditált foglalkoztatóként. Célul tűztük ki, hogy klienseink életminőségét komplex szolgáltatásokkal javítsuk, rehabilitációjukat segítsük. A komplex rehabilitáció összes területén – orvosi, szociális, oktatási, foglalkoztatási rehabilitáció – segítséget nyújtunk klienseink és családjaik számára. A foglalkoztatásban részt vevők társadalmi integrációja valósul meg, amikor lakóhelyük és a foglalkoztatás helye elkülönül egymástól. A két terület szimbiózist alkot: ellátottaink számára lakhatás + foglalkoztatás egységét. Jövedelmüket saját ellátásukra fordítják.

A sérült gyermeket kezében tartó főnixmadár a Fény Felé Alapítvány munkáját kívánta szimbolizálni, amikor az alkotók Urbánné Lantos Éva és Urbán István elkészítették gipszből. A zöld levelek a társadalom az akadállyal élőkkel szembeni elfogadását jelképezte. A kétméteres alkotás évekig a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon ebédlőjét díszítette.

Az Életfa 2000-től a Fény Felé Alapítvány logójában, levélpapírján, szórólapján, mint alapítványunk munkájának szimbóluma szerepel.

Az alkotást 2016-ban Sándor János, erdélyi népi fafaragó művész fába öntötte, továbbgondolva a jelképet. Sándor János a kép bal felső sarkába elhelyezte a Napot, mely áldást sugároz alapítványunk tevékenységére. Magát az Életfát a magyar földre helyezte, erősítve magyarság-tudatunkat, jelképezve azt a gondolatot, hogy a sérült gyermek is egyenrangú tagja társadalmunknak. A közel 2 m-es alkotás megtalálható a Fény Felé Esélycentrumban (Debrecen Harmat u. 41.)

Az emblémánkat inspiráló eredeti kincs és eszme ezen a hivatkozáson részletesen olvasható: wikipédia – Nagyszentmiklósi kincs

 

A Fény Felé Alapítványt Debrecenben 1993-ban a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon vezetői és dolgozói a szülőkkel karöltve hozták létre. Célunk az akkor ott élő 200 fő fölötti  halmozottan fogyatékos gyermek számára eszközök, programok biztosítása, támogatók felkutatása, az intézmény átalakításához, szakmai munkájának megvalósításához anyagi támogatások gyűjtése.

1999-től már intézmény fenntartók lettünk, amikor a Kézenfogva Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával megvásároltunk a nagy intézménnyel szemben lévő 4 szobás lakást és az intézményből “kitagoltunk” első 6 akadállyal élő fiatalt.

Támogató alapítványból szociális intézményhálózatot fenntartó alapítvány lettünk

2000-től 12 fős lakóotthont működtetünk értelmi és halmozottan akadállyal élők számára. Lakóink mindannyian munkaviszonnyal rendelkeznek. Eddig összesen  19 ellátott élt a Fény Felé lakóotthonban. 2010-ben Uniós forrásból megépítettük a 32 fősre tervezett Fény Félé Esélycentrum Fogyatékosok Nappali Intézményét és fejlesztő foglalkoztatóját. Az Intézmény az akadállyal élők nappali ellátására, felügyeletre, foglalkozásokra, programokra, terápiákra ad lehetőséget. Ellátottaink száma 2010-től 85 fő.

Beindítottuk a rehabilitációs célú foglalkoztatást

A Kincsesláda fejlesztő és akkreditációs foglalkoztatót kezdetben az akadállyal élő ellátottaink számára hoztuk létre amikor 2006-ban az országban elsőként megnyitottuk szociális foglalkoztató műhelyünket, a Cívis Háztól bérelt Kishegyesi út 42 szám alatti ingatlanban.

2010-ben második szociális foglalkoztató műhelyünket az  Esélycentrum új épületében nyitottuk meg. A folyamatos foglalkoztatás, fenntartás érdekében bővítettük létszámunkat megváltozott munkaképességű szakdolgozókkal, akik az ő munkájukat segítik, illetve intézményeink működtetésében kaptak feladatokat: szociális gondozó, portárs, karbantartó, varrónő, bolti eladó, kert gondozó, egyszerű ipari foglalkozású betanított munkás. A foglalkoztatás egy része kézműipari tevékenység.

Célunk piacképes, eladható, minőségi termékek előállítása és értékesítése. Elnyertük a Segítő vásárlás logó használatának jogát. Árbevételünk teszi lehetővé szociális intézményeink biztonságos működtetését, az ingatlanok műszaki színvonalának folyamatos biztosítását, fejlesztését. Jelenleg három fejlesztő foglalkoztató műhelyünk és öt akkreditált telephelyünk van.
Az ÉTA Országos Szövetség és CÉHálózat (Civil Érdekvédelmi Hálózat) tagjaként részt veszünk az akadállyal élők érdekében vagy ellenük tett intézkedések véleményezésében, az új törvények megszületése előtt a konzultációs munkában és civil fenntartók érdekképviseleti munkájában.

Küldetésünk

A Fény Felé Alapítvány tevőlegesen részt kíván venni az újszerű szociális ellátási formák megvalósításában Magyarországon. Arra törekszikünk hogy a jövőben újabb intézményeket (lakóotthont, támogatott lakást) építsünk az értelmi-, mozgássérült és halmozottan sérült emberek igényeinek megfelelően és Fény Felé Esélycentrum néven hálózatban működtessük.

A Fény Felé Alapítvány elismeri, hogy ezt a munkát hozzáértő, elkötelezett munkatársakkal, gyermekük jövője érdekében tenni akaró szülőkkel és az ügy érdekében tenni akaró önkéntesekkel, támogatókkal lehet elérni. Dolgozói anyagi és erkölcsi megbecsülésére törekszik, biztosítja részvételüket képzéseken, szakmai konferenciákon, érdekérvényesítő fórumokon.

Olyan programok megvalósítására törekszünk, mely felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élőkre, de arra is, hogy saját- és gyermekeink egészségének megőrzése érdekében magunk is egészséges táplálkozással, helyes életmóddal és rendszeres testmozgással sokat tehetünk.

A Fény Felé Alapítvány törekszik arra, hogy partnerségben, állami és civil szervezetekkel közösen tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Debrecenben a Böszörményi u. 148. szám alatt, 2013. januártól a magyar állam által fenntartott Fogyatékosokat Ellátó Intézményben élő halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek életminősége, képzésük, foglalkoztatásuk, ellátásuk színvonala növekedjen. Az ott dolgozók munkakörülményei, szakképzettségük színvonala minőségileg változzon. Ennek támogatását az intézmény vezetőivel közösen folyamatosan biztosítani kívánja.

Bővebb információt szeretne?

Olvassa el az alapítvány dokumentumait!