Fény Felé Alapítvány

Támogatott lakhatás férőhely

4225 Debrecen Deák Ferenc u. 6.
12 férőhely
Jelentkezés
Rólunk

Kincsesláda ház

A Fény Felé Alapítvány 1993-ban jött létre. Fő célunknak tekintjük az akadállyal élő személyek társadalmi integrációját a normalizáció elveinek figyelembevételével. Tevékenységeink célcsoportja kezdetben az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos emberek voltak. Mára kibővült a megváltozott munkaképességű és autizmussal élő személyekkel is.

A foglalkoztatásban részt vevők társadalmi integrációja valósul meg, amikor lakóhelyük és a foglalkoztatás helye elkülönül egymástól. A két terület szimbiózist alkot: lakóotthonban élő ellátottaink számára lakhatás + foglalkoztatás egységét biztosítjuk.

Alapítványunk működtet rehabilitációs célú lakóotthont, fogyatékos személyek nappali ellátását, fejlesztő foglalkoztatást, akkreditált foglalkoztatást.

Mi a támogatott lakhatás?

A támogatott lakhatás jogszabályi hátteréről az  1993.évi III. törvény 75. §-a, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 25. § (1)-(3) bek. , 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/A. – 110/I. §-ai rendelkeznek.

A támogatott lakhatásban fő cél a jelentkezők minél szélesebb autonómiájának, önellátó képességének fenntartása, és társadalmi integrációjuk elősegítése.

Támogatott lakhatásunk az értelmi és halmozottan akadállyal élők részére biztosít ellátást, mely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képesség szintjének megfelelően biztosítja:

a./ a lakhatást

b./ az önálló életvitel megtartásának támogatását 

c./ a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést   

d./ a társadalmi életben való részvétel elősegítését.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az azt igénylő személy vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.

A megállapodás megkötése előtt a kérelmező életkörülményeinek, igényszintjének, társak kapcsolatainak, speciális szükségleteinek komplex szükségletfelmérése történik, mely meghatározza az általunk nyújtandó szolgáltatásokat az igénybe vevő részére.

A beköltözést követően az igénybe vevő állapotában bekövetkezett változásokat  észlelve, majd másfél éven belül később három évenként  ismételjük a felmérést.

Ki jelentkezzen?

enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékkal élnek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók.
önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, ezen a területen képességeik fejleszthetők, motiváltak saját képességeik kibontakoztatására.
igényük és szükségletük a kis létszámú, közösségbe ágyazott életforma, foglalkoztatásban való részvétel.

Támogatott lakhatás karácsony 2020

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNNAK a Fény Felé Alapítvány ellátottjai és dolgozói

Pörög a felvétel

Az M1 új, Esély című magazinjának munkatársai forgattak nálunk október 8-án. Noha az idő borús volt, a kedvünk annál derűsebb.

Új és régi ellátottak

Új és régi ellátottak a bentlakásos és nappali intézményben.

Működési engedély

Új bentlakásos szociális intézmény épült fogyatékossággal élők számára Debrecenben.

Levendulapalánták

180 tihanyi levendulapalántát kapott a Fény Felé Alapítvány adományba Bartus Sándor őstermelőtől.

Gulyás Csilla - intézményvezető
Jelentkezem

11 + 12 =

hu_HUHU_HU