Fény Felé Alapítvány

Rózsástelep u. 24.

4225 Debrecen Rózsástelep utca 24.
Kincsesláda Műhely

“Neked munka, nekem álom!” – program

A fejlesztő foglalkoztatás célja a Fény Felé Alapítvány által fenntartott szociális intézményekben: Támogatott lakhatásban, és Esélycentrumban (nappali intézményben) ellátott fogyatékossággal élő személyek  gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A fejlesztő foglalkoztatásban, ha a cél az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek, fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, felkészítés a nyílt munkaerőpiacra, ott a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti határozott idejű munkaviszonyban történik a foglalkoztatás.

Ha a cél az egyén testi és szellemi képességeinek és munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése, fejlesztése, felkészítése az önálló munkavégzésre, akkor az Szociális törvényben meghatározott szabályok szerint, fejlesztési szerződés alapján végzi az érintett a fejlesztési tevékenységet, amelyet a munka-, szervezetpszichológus javasolhat, ha az ellátott kompetenciái nem érik el a munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Fény Felé szociális, majd fejlesztő foglalkoztató műhelyeinek története

1999. A Fény Felé Gondozóházba a Debreceni Egészségügyi Gyermekotthonból (Böszörményi út másik oldalára) kiköltözött  6 fő, értelmi fogyatékossággal élő fiatal, akik átlag életkora akkor 19 év volt. Ők a nagy bentlakásos intézmény „elit lakói” közé tartoztak, hisz napjuk egy részt egy elkülönített foglalkoztatóban töltötték, ahol szőttek, fafaragásokat készítettek. Számukra az önálló élet reménysugara jelent meg, ahol a munka nemcsak a fejlesztésük alapelve, hanem egyben ellátásuk költségeinek kiegészítését is szolgálta. Megjelent a „magántulajdon”, vágyaik, álmaik lettek, amit saját keresetükből tudtak megvalósítani. Tudtuk, ha napjaikat nem értelmes felnőtt élettel, feladatokkal töltjük ki a „kitagolás” negatív hatást is kiválthat.

Első munkahelyük a Kartács utcai Varázsló Alapítvány által működtetett lovarda volt, de dolgoztak közmunkásként, önkéntes munkásként is. Legfontosabb célunk az volt, hogy a lakóotthonból reggel eljöjjenek, „munkába induljanak”, napközben hasznos tevékenységet végezzenek. 2003-tól a Nyíregyházi Pro-REhab KFT látta el őket feladattal a Debrecen Mester utcai telephelyükön. Az épület a Debreceni Önkormányzathoz tartozott, aki hamarosan a városi Napközi telephelyének kialakítására visszavette az épületet és néhány hónapra „földönfutóvá” tette az akkor már 12 lakónkat.

2005-től a Debreceni Önkormányzattól tartós bérbe kaptuk  a Cívis Ház Rt tulajdonát képező Kishegyesi út 42. szám alatt található 60 nm-es ingatlant. A SOFT Alapítvány lakóival közös foglalkoztatást szerveztünk itt meg. Elsősorban gyapjú szőnyegek készültek itt és kisebb ajándéktárgyak.

2006-ban megjelent a Szociális törvényben a Szociális foglalkoztatás fogalma. Elsőként kaptunk működési engedélyt az országban és  kaptak a fiatalok foglalkoztathatóságukhoz szükséges szakvéleményt. Ennél fontosabb volt, hogy állami támogatást kaptunk a foglalkoztatásukhoz, ami alapja volt a kiszámítható, tartós foglalkoztatás megszervezésének.  Munka-rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás keretében végeztek munkát a Fény Felé lakóotthon lakói, képességeik és tudásuk szerint munkaszerződéssel, vagy megállapodással.

 

Kincsesláda műhely

2006-ban kezdtük meg a rongyszőnyegek szövését kézi 30X50 cm-es szövőkereten. Emellett rafiából készítettünk ajándéktárgyakat. Eleinte csak a foglalkoztatóban és a mellette lévő kis piacon árusítottunk. 2007-ben vettük fel a kapcsolatot a Demko Feder Kft.-vel. A szövéshez szükséges gyapjúanyagot szerezzük be tőlük. Ez a kapcsolat jelenleg is aktív, a termelést, a márkanevet megtartva két éve a De-Span Kft. vette át. Innentől kezdve 2011-ig kizárólag gyapjú anyag szövésével foglalkoztunk. A gyapjúból készült termékeink iránt nagyobb kereslet mutatkozott, mint a korábbiakra. Eladási áruk nyolcszorosa a rongyból készülteknek. A gyapjú szövéséhez új szövőszékeket vásároltunk Váradi Tibor egri szövőszékkészítőtől. A tőle vásárolt Prakti Maxi és Midi típusú szövőszékek még mindig tökéletesen működnek. Az év folyamán több kisebb-nagyobb bérmunkát végeztünk. Pl. a Daterv Kft.-nek. Minisafebox páncélkazettákat szereltünk össze.  Folyamatosan szerveztük, szervezzük foglalkoztatottjaink betanítását, a gyapjúszövés technikáinak tökéletesítését, az értékesítési partnerek, lehetőségek felkutatását. Megkezdtük az árusítást a debreceni Nagypiacon, a Kishegyesi úti piacon, a debreceni Kirakodóvásáron (Mihály napi vásár) a Világ Gyalogló Napon, a debrecen – józsai piacon., a debreceni Baumax áruházban, a Pallagi úti Idősek Otthonában, a DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézményében, az Aranybika Bartók Termében tartott Esély Esten.

Kishegyesi út 42

Fejlesztések

  • Folyamatosan korszerűsítettük a Debrecen Kishegyesi. 42. szám alatti 60 mn-es helyiséget: akadálymentesítés, világítótestek-, térburkolat-, bútorzat cseréje.
  • 2009-ben a Fény Felé Alapítvány 57.874.062 Ft támogatást nyert az Új Magyarországi Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerétől, melynek célja a régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. A Fény Felé Esélycentrum létrehozatalával egy olyan napközi és foglalkoztató felépítése, majd működtetésére vállalkozott alapítványunk, ahol az akadállyal élőket egyéni szükségleteik szerint fejlesztjük, ahol a sérült emberek is értéket teremtenek, majd az ezért kapott keresetükkel hozzájárulnak saját ellátásukhoz.
napközi építés
  • 2010. novemberében kezdte meg működését Esélycentrum nevű nappali ellátást nyújtó intézményünk, 2011-ben újabb szövőszékeket vásároltunk Váradi Tibor szövőszék-készítő mestertől, megkezdtük a napközink ellátottainak munkára nevelését. A gyapjú mellett elkezdtünk új, textil anyag szövését is, amit a pápai Lőrincz Textiles Műhelytől szerzünk be. 2012-ben megkapta az Esélycentrum az engedélyt a szociális foglalkoztatásra. Sajnos a foglalkoztatáshoz szükséges  támogatást (feladatmutató) csak 2016-tól kaptunk.
Akkreditált műhely

 Szociális foglalkoztatásból – fejlesztő foglalkoztatás

  • 2017. április 1-vel megszűnt a szociális foglakoztatás a törvényben és helyette új névvel és új tartalommal fejlesztő foglalkoztatóként született újjá. Elsőként kaptunk ekkor már Fény Felé Kincsesláda műhely néven két telephelyre  működési engedélyt 31 fogyatékossággal élő ellátottunk foglalkoztatására. Ahogy nőt a foglalkoztatásba bevont fiatalok száma úgy nőttük ki évről-évre az Esélycentrum (Debrecen Harmat utca 41.) épületét. Az is gondot okozott, hogy nehezen volt térben elkülöníthető a fiatalok, a szülők, sőt sokszor még saját szakdolgozóink számára is mikor vesz részt az ellátott a napközi programjában és mikor dolgozik, végez  „kereső tevékenységet.”
  • 2018. tavaszán megvásároltuk a Debrecen Rózsástelep utca 24. szám alatt található 250nm-es kertes házat, amelyet saját dolgozóink munkájával felújítottunk, berendeztünk. 2019. január 18-án működési engedélyt kaptunk a 3. Kincsesláda fejlesztő foglalkoztató műhely működtetésére, 30 fő foglalkoztatására. Így a három telephelyen összesen 61 akadállyal élő elláttunk számára tudunk munkahelyet biztosítani.
  • 2023. évben visszaadtuk a Kishegyesi út 42. szám alatt található ingatlant a Debreceni Önkormányzatnak, megszüntettük a fejlesztő foglalkoztatást a Harmat utcai napközinkben. A Rózsástelep utcán ekkortól már két műszakban szerveztük meg fejlesztő- és akkreditált foglalkoztatást és megkezdtük a Kincsesláda műhely név használatát.
  • 2024. januártól megnyílt a Kincsesláda műhely a 4225 Debrecen Függetlenség utca 50. szám alatt.

 

A Kincsesláda szociális foglalkoztató műhelyekben előállított termékek jelentős része saját kézműves termékeinknek létrehozatala közbeni részfeladatok elvégzése: tömőanyag darabolás, bontás, szabás, tömés, stb.  Az ügyesebbek, az önállóan is munkát végezni tudók szőnek, kötnek, illetve az akkreditált foglalkoztatóban dolgozó varrónők keze alá dolgoznak. Részt vesznek szociális intézményeink takarításában, gondozzák az udvart, az ott található levendulaültetvényt, a virágokat. Rendszeresen részt vesznek az előállított termékek értékesítésében. Ez különösen fontos a  társadalmi elfogadás szempontjából. Egyrészt a dolgozóink megtapasztalják: értéket teremtenek, de a vásárlók szemében is hiteles és vásárlásra ösztönző, ha látják az alkotókat és értelmet kap számukra a „Segítő vásárlás” fogalma.

Saját termékeink mellett folyamatosan keresünk bérmunkákat, amit futószalag jelleggel ők is el tudnak végezni. Pl. készítettünk 1500 db levendula párnát, füzetborítót, papírtasakot. Örömmel várjuk az ehhez hasonló megrendeléseket.

Munkaszervezés a fejlesztő foglalkoztató műhelyeinkben

A Fény Felé Alapítvány szociális intézményeinkben ellátott fogyatékossággal élő fiatal 98 %-ban alacsony iskolai végzettségű, szakma- és munkatapasztalat nélkül.  Ahhoz, hogy magas színvonalú munkavégzésre legyenek képesek folyamatos képzésre, továbbképzésre, fejlesztésre van szükségük.

Akkreditált foglalkoztatásunk története

hu_HUHU_HU
Megszakítás