ESÉLYCENTRUM HÁLÓZAT

FÉNY FELÉ ALAPÍTVÁNY

A Fény Felé Alapítvány integrált szervezeti formában, önálló szakfeladatokként biztosít nappali ellátást, fogyatékossággal élő személyek részére támogatott lakhatást, intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatást, valamint akkreditált foglalkoztatást jelenleg hét telephelyen.

Az integrált szervezeti forma az fogyatékossággal élők komplex ellátását teszi lehetővé: időben, térben, módszerekben. A szolgáltatások közös célja a differenciált, személyes, speciális ellátási szükségleteket kielégítő, minőségi szolgáltatások nyújtása.

Az intézmény korszerű, egységes gyógypedagógiai szemlélete, módszerei a sérült emberek kiszolgálása, gondozása mellett a szociális beilleszkedést, a társadalmi életre való alkalmassá válás elősegítését hangsúlyozza.

A három ellátási szakterület a felnőtt társadalmi lét három fontos részét alapozza meg: munka, rendezett életvitel, részvétel a társadalomban:

  • A támogatott lakhatást biztosító szolgáltatásunk értelmi fogyatékossággal élők számára, a lakók egyéni fejlesztésén alapuló, önálló életvitelre való felkészítését tűzi ki célul.
  • A nappali ellátás a fogyatékossággal élők felügyeletét, önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését hivatott szolgálni.
  • A fejlesztő foglalkoztatás a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit biztosítja a fogyatékossággal élők számára.

Programunk legnagyobb erőssége a hálózatban való működés képessége, mind a szolgáltatásainkat igénybe vevő fogyatékossággal élők, mind a hálózatban dolgozó munkavállalók az egymástól 100-200 m-re lévő intézményeinkben kapják meg a szükséges ellátást és a munkához elengedhetetlen szakmai segítséget.

Támogatott lakhatás

Telephelyek

Táogatott lakhatás

4225 Debrecen
Függetlenség u. 4.

Táogatott lakhatás

4225 Debrecen
Alkotás utca 100.

Kincsesláda-ház

4225 Debrecen
Deák Ferenc u. 6.

Kincsesláda-ház

4225 Debrecen
Hadvezér u. 26.

Nappali Intézmény

Telephelyek

Nappali intézmény

4225 Debrecen
Harmat u. 41.

Nappali intézmény

4225 Debrecen
Függetlenség u. 60.

Foglalkoztatás

Telephely

Akkreditált műhely

4225 Debrecen
Rózsástelep u. 24.

Nappali intézmény

4225 Debrecen
Függetlenség u. 60.

Foglalkoztatásból származó bevételeinket intézményhálózatunk biztonságos működtetésére és fejlesztésekre fordítjuk. A Fény Felé Esélycentrum hálózatban való működtetése ad biztosítékot, a szervezet magas szakmai munkájának megvalósítására. Stratégiai célkitűzésünk a szervezet fenntarthatósága, gazdasági stabilitása megalapozása és üzleti életképességének növelése, hiszen az értékesítésből származó árbevétel biztosítja a jövőbeni fenntarthatóságunkat, a fejlesztéshez szükséges önrész előteremtését.

Ez az árbevétel teszi lehetővé számunkra, hogy szociális intézményeinket az állami normatíva kiegészítéseként gazdaságosan és hosszú távon működtessük, új intézményeket hozzunk létre, a helyi igényeket figyelembe véve. A foglalkoztatásban részt vevő ellátottaink jövedelemhez jutnak, így hozzájárulnak, saját ellátásukhoz, ezáltal növekszik életszínvonaluk.

Szívesen jelentkezne az ellátásra?

Várjuk jelentkezését.

hu_HUHU_HU
Megszakítás