Our mission

“Fény Felé” Foundation

Értelmet az életüknek

„A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embernek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéletek, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő ember valóban egyenlő esélyekkel élhesse az életét, a legszélesebb értelemben vett módon, morálisan és fizikailag is akadálymentes világnak kell őt körülvennie. Fontos, hogy a speciális igényeinek megfelelő, okos segítséget empatikus és toleráns módon, emberi méltósága tiszteletben tartásával kapja meg a többségi társadalom tagjaitól. Ez a szolidaritás az alapja annak, hogy minden ép ember azzal a tudással és biztonsággal élhesse az életét, hogy ha neki lenne szüksége társadalmi segítségre, ő is megkapná.” (In: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György. Bp. : Osiris, 2002. p. 495)

A Fény Felé Alapítvány alapítói és dolgozói hisznek abban, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is joguk van az autonóm, értelmes élethez, a maga egyedi és megismételhetetlen történéseivel. Az értük fáradozó, őket segítő szakemberek szakmai és erkölcsi felelőssége, kötelessége ennek elősegítése.

A Fény Felé Alapítvány tevőlegesen részt kíván venni az újszerű szociális ellátási formák megvalósításában Magyarországon. Arra törekszünk, hogy a jövőben újabb szociális intézményeket építsünk az értelmi-, mozgássérült és halmozott fogyatékossággal élő emberek igényeinek megfelelően és Fény Felé Esélycentrum néven hálózatban működtessük.

A Fény Felé Alapítvány elismeri, hogy ezt a munkát hozzáértő, elkötelezett munkatársakkal, gyermekük jövője érdekében tenni akaró szülőkkel és az ügy érdekében tenni akaró önkéntesekkel, támogatókkal lehet csak elérni. Dolgozói anyagi és erkölcsi megbecsülésére törekszik, biztosítja részvételüket képzéseken, szakmai konferenciákon, érdekérvényesítő fórumokon.

Olyan programok megvalósítására törekszünk, mely felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élőkre, segíti életminőségük növelését, lakhatásukat, fejlesztésüket, foglalkoztatásukat.

Tree of life

A sérült gyermeket kezében tartó főnixmadár a Fény Felé Alapítvány munkáját kívánta szimbolizálni, amikor az alkotók Urbánné Lantos Éva és Urbán István elkészítették gipszből. A zöld levelek a társadalom, a fogyatékossággal élőkkel szembeni elfogadását jelképezte. A kétméteres alkotás évekig a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon ebédlőjét díszítette.

Symbolising the work done, from the year 2000 this “Three of Life” relief could be found in the logo, on the official letterhead and on the leaflets of the “Fény Felé” Foundation.

This relief was transformed in 2016 by János Sándor artist. He placed the sun symbol in the upper left corner of the picture. The sun radiates a blessing on the activity of our foundation. By placing the “Tree of Life” symbol on a Hungarian soil, the intention of the artist was, on the one hand to strengthen our Hungarian identity and, on the other hand to represent the idea that children with disabilities are equally important members of our society. The relief, that is almost 2 meters in diameter could be found in the “Opportunity Center” of our foundation (at 41. Harmat street in Debrecen).

More about the history of the original treasure that inspired the artist to create that relief for our foundation could be found at this link: the treasure of Nagyszentmiklós - Wikipedia

A FÉNY FELÉ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE, CÉLJAI

A Fény Felé Alapítványt Debrecenben 1993-ban a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon vezetői és dolgozói a szülőkkel karöltve hozták létre azzal a céllal, hogy az akkor ott élő 200 fő fölötti halmozottan fogyatékos gyermek számára eszközöket tudjanak vásárolni, programokat szervezni az intézmény dolgozói, anyagi támogatást gyűjtsenek az intézmény átalakításához, szakmai munkájának megvalósításához.

A Fény Felé Alapítvány kezdetektől napjainkig küldetésének tartja, hogy tevőlegesen részt vegyen az újszerű szociális ellátási formák megvalósításában Magyarországon. Elsőként kapcsolódtunk be a Kézenfogva Alapítvány „Fészek” programjába. Arra törekszünk, hogy újabb intézményeket (támogatott lakást, közösségi alapú szolgáltatásokat) hozzunk létre az értelmi-, mozgássérült és halmozottan sérült emberek igényeinek megfelelően és Fény Felé Esélycentrum néven hálózatban működtessük azokat. A hálózatban működtetés biztosíték a szervezet magas színvonalú szakmai munkájának, gazdasági stabilitásának megvalósítására.

Stratégiai célkitűzésünk a szervezet fenntarthatósága, gazdasági stabilitása és üzleti életképességének növelése. A lakhatáson túl biztosít az alapítvány nappali ellátást és foglalkoztatást is. Az integrált szervezeti forma az akadállyal élő emberek komplex ellátását teszi lehetővé: időben, térben, módszerekben. A szolgáltatások közös célja a differenciált, személyes, speciális ellátási szükségleteket kielégítő, minőségi szolgáltatások nyújtása. Fő célunknak tekintjük a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját a normalizáló elveinek figyelembevételével.

Célul tűztük ki, hogy klienseink életminőségét komplex szolgáltatásokkal javítsuk, rehabilitációjukat segítsük. A komplex rehabilitáció több területén – szociális, foglalkoztatási – segítséget nyújtsunk dolgozóink, igénybe vevőink és családjaik számára. A foglalkoztatásban részt vevők társadalmi integrációja valósul meg, amikor lakhelyük és a foglalkoztatás helye elkülönül egymástól. A két terület szimbiózist alkot: szolgáltatásainkat igénybe vevőink számára a lakhatás és foglalkoztatás egységét. Jövedelmüket saját életminőségük növelésére használjuk fel

A FÉNY FELÉ ALAPÍTVÁNY JÓ GYAKORLATAI

A munkatársak megbecsülése

Úgy gondolják, hogy ezt a munkát gyermekük jövője érdekében tenni akaró szülőkkel, az ügy érdekében tenni akaró önkéntesekkel, támogatókkal, de mindenekelőtt hozzáértő, elkötelezett munkatársakkal lehet elvégezni. A fenntartó a dolgozók megbecsülésére törekszik – biztosítja a munkatársak részvételét képzéseken (akár főiskolai, egyetemi képzésen is), szakmai konferenciákon, érdekérvényesítő fórumokon, valamint az alapítvány a törvényi előírást messze meghaladó számban alkalmaz segítőket minden szolgáltatási területen. Rendszeresen fogadunk hallhatókat gyakorlatra Debrecen Egyetemeiről, akik gyakran nálunk helyezkednek el.

Minőségi termékek előállítása, értékesítése

Mivel a termékek értékesítésből befolyt összeg teszi lehetővé a szociális intézmények biztonságos működtetését, az ingatlanok műszaki színvonalának folyamatos fenntartását, fejlesztését, cél az, hogy piacképes, eladható, minőségi termékek szülessenek és kerüljenek értékesítésre. Kezdetben a foglalkoztatóban és a közeli kis piacon értékesítettük termékeinket, később kibővült a helyszínek köre áruházakkal, egyéb piacokkal, különböző rendezvényeken történő árusítási lehetőségekkel. 2014 óta Debrecen belvárosában működik a saját üzletünk, ahová a telephelyeken készülő termékek kerülnek. Az alapítvány elnyerte a Segítő vásárlás logó használatának jogát, indult a Design Rendi programban, mely lehetővé tette számunkra, hogy termékeiket iparművészek álmodják meg.  Így jött létre a Debreceni pulykakakas és a varázspalló párnák Kismarthy-Lechner Zita  textilművész tervei alapján. 2019-ben megkaptuk az OFA közönségdíját. 2023-ban az egyik legelőre mutatóbb termékünkből,  a 100 C fokon mosható, biopamutból és PUL anyagból készült roll-topp uzsonnás táskából a DM 1045 darabos megrendelést kaptunk.

Kezdetben az a szemlélet uralkodott, hogy ez szociális területen dolgozók nem értenek az eladáshoz. Ez sajnos igaz volt. A szociális szakok nem oktatták akkor még a társadalmi vállalkozások működtetését. Meg kellett tanulni mindent, ami a munkaszervezés és a termékek sikeres értékesítéséhez szükséges, hiszen folyamatosan kell munkát és piacot keresni. Meg kellett tanulni a gyártástechnológiát, a munkaszervezést, az alapanyag ellátást, a társadalmi vállalkozás működtetését. Találni kellett vállalkozókat, akik a bérmunkát biztosítják. Boltunk akadálymentes és saját tulajdonú, így nem kell bérleti díjat fizetni, az ott dolgozók mindannyian megváltozott munkaképességű személyek. Minden árusítás ott történik, ezért éri meg fenntartani. Emellett a bolt raktárként is funkcionál, és a termékek csomagolását is ott végezzük. Természetesen a Kincsesláda műhely törekszik arra, hogy minden debreceni és hazai kézműves vásáron jelen legyen termékeivel, ahol integrált gyermekfoglalkozásokat is szervezünk a gyerekeknek. Rendszeres résztvevői vagyunk a Debreceni Virágkarneválnak, a Galiba fesztiválnak, Hortobágyi lovasnapoknak. Jártunk több alkalommal Kapolcson, Budapesten több helyszínen: Várkert bazár, Kürtöskalács fesztivál, Piacok Napja. Legfőbb törekvésünk, hogy működést területünk (Debrecen-Józsa) minden nagyobb rendezvényén jelen legyünk. Például Nyúlfesztivál, Gyermeknap, Mikulás ünnepség. Ezeken a rendezvényeken a Táncoló Talpak elnevezésű tánccsoportunk is fellép produkciójával.

Minél több embert képessé tenni a munkára

Bár jelenleg mindenütt munkaerőhiány van, és megnőtt a kereslet a megváltozott munkaképességű dolgozók iránt, az alapítvány foglalkoztató műhelyeiben elsősorban olyan fogyatékkal élő emberek dolgoznak, akiknek nincs munkatapasztalatuk, nem tudnak írni és olvasni, ezért a munkáltatók nem szívesen alkalmaznák őket. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, és azt szorgalmazzuk, hogy aki képessé válik a munkavégzésre, az tudjon dolgozni, legyen jövedelme. Itt éppen ez a specialitás – a fejlesztő foglalkoztatásban olyan feladatokat tudnak biztosítani, amit a dolgozók képesek elvégezni napi négy-hat órában: például szőnyeget szőhetnek, papírzacskókat hajtogathatnak vagy borítékokat ragaszthatnak, az ügyesebbek pedig az akkreditált műhelyekben bontakozhatnak ki.

Kényszerből előny

Kezdetben csak fejlesztő foglalkoztatást működtetett az alapítvány, de  amire megkaptuk az engedélyt egy szociális foglalkoztatóra, és újabb 14 dolgozónak elkészült a szakértői véleménye, addigra megszűnt a rendszerben a befogadás. Eközben egy uniós projektben vettünk részt, amit végig kellett vinni, így nem maradt más lehetőség, mint a telephely akkreditáltatása, és a dolgozók komplex minősítése. Volt olyan munkatárs, aki rendelkezett a megfelelő végzettséggel, így ő lett a telephelyvezető és mentor. Lassan rájöttünk, hogy az akkreditációval lehetőségeket is nyertünk. Ettől kezdve tudtunk az intézményi ellátottakon kívül más megváltozott munkaképességű dolgozókat is alkalmazni, nem csak fogyatékossággal élő személyeket – akár karbantartóként, masszőrként, de segítő, pedagógus, szociális munkás, eladói munkakörben is. Jelenleg 41 megváltozott munkaképességű munkatárs, és 16 fejlesztési jogviszonyban álló személy dolgozik alapítványunknál.  S mivel több a segítő, jobban tudnak figyelni a dolgozók munkavégzésére.

Termékfejlesztés, részmunka

Miután működni kezdett az eladható termékek gyártása, a következő lépés az volt, hogy növeljük a piacképes termékek számát – ne csak a szövés legyen. Úgy kezdődött, hogy az érkező hulladék gyapjúban nagyobb darabok is voltak, amit sajnáltunk feldarabolni szőnyegnek. Elkezdtek belőlük dolgozóink gyapjú figurákat készíteni: egy megváltozott munkaképességű dolgozó megvarrta az anyagot, a fogyatékkal élő dolgozók pedig kis ollókkal összevagdosták és beletömték a tömőanyagot. Ezzel megjelentek a résztevékenységek. Képessége szerint mindenki kap egy kis feladatot, és egészében jön létre az a piacképes termék, ami már eladható. Azt még fel is kell címkézni, csomagolni, eladni, így sokszínű a feladatok palettája.

Utoljára négy évvel ezelőtt kaptunk jó minőségű gyapjút, amit a partnercég Olaszországból hozatott számukra. Azóta már hulladék gyapjúhoz sem lehet hozzájutni – bár a kapcsolat a céggel megmaradt, újabban bérmunkára lehet tőlük számítani. Ezért váltani kellett, és bejöttek a természetes alapanyagok. Most már női táskákat, párnákat, tönkölypárnákat, levendula-termékeket készítünk.

Bevonás, betanítás

Azt az ellátottat, aki képes dolgozni, több lépcsőben tudjuk bevonni. Sok függ attól is, mennyi munkára való szándék van egy emberben. Ahogy a képességek nem egyformák, úgy a motiváció sem. Az a tapasztalat, hogy a támogatott lakhatásban élő dolgozók rendületlenül bemennek a munkahelyükre, rájuk mindig lehet számítani.

 Arra, hogy söprögessen, a fogyatékossággal élő személyek nagy részét képessé lehet tenni. Aki kisebb és kevesebb munkát tud végezni, azt alacsonyabb óraszámban alkalmazzuk. Aki fejlesztő foglalkoztatott, és jobb képességű, ügyesen betanult, az átmehet akkreditált foglalkoztatásba, ezzel nő a fizetése is. Nem a helyszínekben, hanem a részfeladatokban különül el, hogy mit csinálnak a fejlesztő, és mit az akkreditált foglalkoztatásban. Az utóbbiban már önállóan tervezhetnek és készíthetnek például szőnyeget. Itt inkább a termelésben, míg a fejlesztő foglalkoztatásban dolgozók a termelés előkészítésben vesznek részt – pl. gombolyítanak, méretre vágják a szalagot. Egy helyen, együtt dolgoznak, átjárható a rendszer. Ez motiválóan is hat – hiszen láthatják, hogy akinek jobb a teljesítménye, azzal munkaszerződést kötnek, amivel magasabb lesz a bére is.

 Eredetileg mindenkit a nappali ellátásba veszünk fel, majd a következő 3 hónapban megfigyeljük, megpróbáljuk kiismerni. Fontos, hogy mire lenne alkalmas, mit szeretne, de az is, mely területen van szabad kapacitás. Szerencsés esetben az első félév munkaterápiával telik, amikor kipróbálhat minden tevékenységet, ekkor még nincsenek magas követelmények. Az kevésbé jól működik, amikor hirtelen fel kell venni valakit, ilyenkor gyakrabban derül ki az, hogy nem neki való a feladat.

Fejlődési lehetőség

Akár nagy intézményből, akár családból érkeznek a dolgozók, itt találkoznak azzal először, hogy valamit tökéletesen kell megcsinálniuk. Amíg pusztán fejlődésük a cél, szinte bármit csinálnak, azért elismerést, dicséretet kapnak, itt pedig azzal szembesülnek, hogy amit készítettek, az adott esetben használhatatlan és eladhatatlan. Hosszú és fáradtságos út vezet innen addig, amíg piacképes termékek kerülnek ki a kezeik közül. A tanulásnak része az is, hogy a dolgozók maguk árusítják a termékeiket, így szembesülnek azzal, ha az eladhatatlan. Rögtön értelmet nyer az, amikor addig kell például visszabontani, majd újraszőni egy szőnyeget, amíg tökéletes nem lesz.

 A Kincsesláda műhelyekben a fejlesztő és az akkreditált foglalkoztatás keretében a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit biztosítja a Fény Felé Alapítvány. Ez magába foglalja a munkára való felkészítés lehetőségének megteremtését, az oktatást és a betanítást is.

 Célunk, hogy szociális intézményeink szolgáltatást igénybe vevői, a megváltozott munkaképességű dolgozóink értékteremtő munkát végezzenek, elismerjék tevékenységüket, segély helyett saját jövedelmükből éljenek, járuljanak hozzá saját ellátásuk költségeihez.

Átcsoportosíthatóság

Ami igazán nehézséget okoz, az a munkaszerzés. Mivel a rendszert folyamatosan fent kell tartani, fizetni kell a hitelt, így mindenképpen árbevételt kell termelni. Ehhez pedig kell, hogy legyen bérmunka is. Ha a varrónők végeznek bérmunkát, az azt jelenti, hogy kevesebb saját termék készül, így kevesebb tömőanyag is kell, ezért a sor végén levő csapatnak az a dolga, hogy árusítson. Amikor tele van a raktár, nincs értelme gombolyítani vagy alapanyagot csinálni, viszont mindent el kell adni. De évszakonként is változnak a feladatok – nyáron több alkalom, rendezvény van, ahol árusítani lehet, de több a munka a kertben is.

 Ez persze időnként nehézséggel is jár, hiszen a dolgozók nem képesek egyik óráról a másikra átállni akármilyen új feladatra úgy, hogy az elvégzett munka tökéletes legyen. Szerencsés helyzet az, amikor folyamatosan van lehetőség ugyanannak a bérmunkának a végzésére. Az elmúlt évben több cég talált ránk, így rendszeressé vált a bérmunka. Ezek a munkák figyelmet, kitartást, precizitást igényelnek. Szerencsére sokféle munka érkezik a műhelyeinkbe és nem unalmas a munkavégzés. Műhelyeinkben hangulatos színek, napelemek, klíma, akadálymentes épület biztosítja a kellemes munkavégzést.

Minden elérhető közelségben

Az alapítvány minden épülete – lakóházak, nappali ellátás, foglalkoztatók ugyanazon a környéken, Debrecennek egy kedves kertvárosi részén találhatóak, egyik helyről a másik elérhető 10-15 perc alatt, sőt mindenhonnan jól megközelíthető. Gyorsan be lehet jutni a belvárosba is, ahova tömegközlekedéssel járnak a lakók. Ez a társadalmi integráció szempontjából is nagyon fontos – kezdetben nem mindenki volt a környéken befogadó, de rendszeresen együtt utaztak a buszon a lakókkal, egyik épületből a másikba jövet-menet is gyakran összefutottak, így hamar megismerték és elfogadták őket.

Partnerség

Az alapítvány gazdag partneri hálózattal rendelkezik. Tagja az ÉTA Országos Szövetségének és a CÉHálózatnak (Civil Interest Representation Network) is. Ezen keresztül részt vesz az akadállyal élők érdekében vagy ellenük tett intézkedések véleményezésében, az új törvények megszületése előtt a konzultációs munkában és civil fenntartók érdekképviseleti munkájában.

Mindjárt a kezdetekkor igyekeztünk megtalálni a hasonló civil szervezeteket, mivel hamar rájöttünk, hogy egyedül nehezebben lehet boldogulni. Így jött létre a CÉHálózat, aminek egyik alapító tagja az alapítvány. Van egy jogászuk, aki által minden jogszabályt az elsők között ismernek meg, így ráadásul nem kell hosszú időt tölteni jogi anyagok értelmezésével. Össze tudunk fogni bármilyen ügy érdekében, egyszerre sok embert képviselve nagyobb az érdekérvényesítő képességünk.

Ezen kívül partnerek Debrecen azon szervezetei, akik hasonlóan gondolkodnak. Fontos az együttműködés, mert ugyanazok az ellátottak több helyen is megfordulnak. Így például már iskolásként megismerhetik azokat a fiatalokat, akik aztán az iskola után az alapítványhoz kerülnek. Ez a biztonság érzését adja a szervezetnek, de a szülőknek is. Vannak partnerek a munkaerő-közvetítés területéről is, míg másokkal különféle pályázatok, többek között képzések kapcsán működünk együtt. Például a közelmúltban egy érdekvédelmi szervezet pályázatot nyert számítógépes képzésre, amihez az alapítvány biztosítja a helyszínt, így saját dolgozóinkat is beiskolázhattuk.

Folyamatos építkezés

Az induláskor, 1999-ben egy gondozóházat működtetett az alapítványunk, ahova 6 fiatal tudott kiköltözni a felkészítésen részt vett 20 emberből. A gondozóház megszűnését követően 2000-tól működött az alapítvány lakóotthona már 12 fővel. 2020  tavaszán megszűnt a lakóotthon, támogatott lakhatásként kaptunk működési engedélyt 12+12 férőhely betöltésére. Ekkor nyitotta meg kapuit a második támogatott lakhatásunk, van nappali ellátásunk, és 2023-ban már öt helyen biztosítunk foglalkoztatást más megváltozott munkaképességű személyekkel együtt. Mindezt sok éven át tartó kemény munkával, sok türelemmel, a lehetőségek folyamatos kutatásával, előre gondolkodással tudtuk elérni.

Lehetőségek felfedezése

Még 2007-ben egy alapítványi munkatárs figyelt fel arra, hogy a helyi bútoripari vállalat – ahol  többek között gyapjúágyneműket készítettek – nagyon sok hulladékot termel, ami aztán kidobásra kerül. Jelezte a cégnek, hogy az alapítványnál tudnák ezt hasznosítani, s attól kezdve a kamion nem a szeméttelepre, hanem a foglalkoztatóba hordta a hulladék gyapjút. Így mindenki jól járt, hiszen sem a jó minőségű gyapjúért, sem a szeméttelepen történő elhelyezésért nem kellett attól fogva fizetni. Az alapítványnál sok éven keresztül készültek ebből a hulladékból a jó minőségű, 100% merinói gyapjúszőnyegek.

1. A FÉNY FELÉ TÁMOGATOTT LAKHATÁS

A támogatott lakhatás, mint lakhatási szolgáltatást biztosító, szakosított intézmény integráltan működik, és a lakók egyéni fejlesztésen alapuló, önálló életvitelre való felkészítését célozza.

1999-ben vált támogató civil szervezetből szociális intézmény fenntartójává a Fény Felé Alapítvány – ekkor vásároltunk meg – a nagy intézménnyel szemben – egy 4 szobás lakást a Kézenfogva Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával. Akkor gondozóháznak nevezett lakásba költözött aztán az intézményből 6 – akadállyal élő – fiatal.  Következő évben a gondozóház megszűnt, és 2000-tól már 12 fős residential home működtetünk értelmi- és halmozott fogyatékossággal élők, autisták számára Debrecenben a Függetlenség utca 4. szám alatt. Ekkor újabb ellátottak érkeztek a nagy intézményekből és családokból. Lakóink mindannyian munkaviszonnyal rendelkeznek. Eddig összesen 19 ellátott élt a Fény Felé lakóotthonban a Függetlenség utca 4. alatti kertes házban. 2020 tavaszán a  lakóotthoni formánk megszűnt, támogatott lakhatási szolgáltatásra kaptunk működési engedélyt. Szintén 2020 tavaszán engedélyeztettük támogatott lakhatás szolgáltatás céljából a GINOP-5.1.3-16 pályázat segítségével új intézményünket Debrecenben a Deák Ferenc utca 6. szám alatt. Ekkorra 12+12 fős támogatott lakhatás működési engedélyével rendelkeztünk.

2023-ban a Fény Felé Alapítvány 789,6 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fény Felé Esélycentrum bővítése és korszerűsítése” című, EFOP-2.2.25-22-2022-00020 azonosítószámú projekt megvalósítására. Az európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében megvásárlásra, majd bővítésre, akadálymentesítésre került három ingatlan, melyekből két ingatlanban minden igényt kielégítő komplex támogatott lakhatási férőhelyek kerültek megvalósításra, ezáltal 18 fő fogyatékossággal élő, részben vagy csak segítséggel önmagát ellátni tudó személy lakhatási szolgáltatásban részesül.

2023 decemberére megépült és működési engedélyt kapott a Debrecen Alkotás utca 100. és a Debrecen Hadvezér utca 26. szám alatt található támogatott lakhatás. A fejlesztés után a Támogatott Lakhatásban összesen 42 fő részére tudunk lakhatási szolgáltatást biztosítani.

A lakhatási szolgáltatást biztosító épületeinkben összesen 17 db két ágyas szoba és 8 db egy ágyas szoba található. Minden épületünkben nagy közösségi helység, konyha, kamra több fürdőszoba található. Házaink mind kertesházak, nagy fedett terasszal, nagy zöld területtel, parkosított udvarral, virágokka, ahol van lehetőség kisebb háziállatok tartására (ha a lakóközösség minden tagja beleegyezik), kertgondozásra, konyhanövények termesztésére, szalonnasütésre is.

Lakóink rendszeresen járnak kirándulni, havonta bulit rendeznek a nappali intézményben, koncertekre járnak, fagyizni a városba, szabadtéri rendezvényeken vesznek részt, állatkertbe, bowlingozni, moziba is szívesen mennek.

Lakóközösségünk rendkívül színes, vidám közösség! Ha szeretnél a csapatunk tagja lenni, várunk szeretettel! Egyedül vagy párban is várjuk a jelentkezőket!

2. NAPPALI ELLÁTÁS

A közösségi alapú szolgáltatások közül a nappali ellátás a fogyatékos emberek önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését szolgálja, és fejlesztési lehetőséget biztosít. 2010-ben EAOP 5.1.3-2008-2014 támogatási rendszeréből elnyert forrásból épült meg a 32 fősre tervezett Fény Felé Esélycentrum Fogyatékosok Nappali Intézménye és fejlesztő foglalkoztatója Debrecenben a Harmat utca 41. szám alatt. Az intézmény az akadállyal élők nappali ellátására, felügyeletre, foglalkozásokra, programokra, terápiákra ad lehetőséget. Ellátottaik száma 2010-től napjainkig 127  fő. A férőhelyet, a folyamatosan felénk áradó igények miatt 56 főre bővítettük. 

Az EFOP-2.2.25-22-2022-00020 európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében egy újonnan vásárolt ingatlanban Debrecen Harmat utca 60. alatt 30 fő nappali ellátása, fejlesztése, 15 fő fejlesztő foglalkoztatása valósult meg 2024. január 1-től. Szolgáltatásunk házi segítségnyújtással is bővül 18 fő részére, amit a támogatott lakhatásban élők vesznek igénybe.

3. FOGLALKOZTATÁS

A Fény Felé Kincsesláda műhelyeinkben a fejlesztő és az akkreditált foglalkoztatás keretében a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit biztosítja alapítványunk, mely magában foglalja a munkára való felkészítés lehetőségének megteremtését, az oktatást és a betanítást.
Célunk, hogy szociális intézményeink ellátottai, a megváltozott munkaképességű személyek érték-teremtő munkát végezhessenek, elismerjék tevékenységüket, segély helyett saját jövedelemből éljenek.

fejlesztő foglalkoztatás célja a Fény Felé Alapítvány által fenntartott szociális intézményekben ellátott fogyatékossággal élő személyek gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyéni egészségi állapotuknak, koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása. Ez az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre való felkészítést szolgálja.

Ez történhet munkaviszonyban, vagy a Szociális törvényben meghatározott szabályok szerint, fejlesztési szerződés alapján.

Need more information?

Read the foundation's documents!

en_GBEN
Skip to content