Our mission

“Fény Felé” Foundation

Értelmet az életüknek

„A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embernek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéletek, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő ember valóban egyenlő esélyekkel élhesse az életét, a legszélesebb értelemben vett módon, morálisan és fizikailag is akadálymentes világnak kell őt körülvennie. Fontos, hogy a speciális igényeinek megfelelő, okos segítséget empatikus és toleráns módon, emberi méltósága tiszteletben tartásával kapja meg a többségi társadalom tagjaitól. Ez a szolidaritás az alapja annak, hogy minden ép ember azzal a tudással és biztonsággal élhesse az életét, hogy ha neki lenne szüksége társadalmi segítségre, ő is megkapná.” (In: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György. Bp. : Osiris, 2002. p. 495)

A Fény Felé Alapítvány alapítói és dolgozói hisznek abban, hogy az értelmi fogyatékos embereknek is joguk van az autonóm, értelmes élethez, a maga egyedi és megismételhetetlen történéseivel. Az értük fáradozó, őket segítő szakemberek szakmai és erkölcsi felelőssége, kötelessége ennek elősegítése.

A Fény Felé Alapítvány tevőlegesen részt kíván venni az újszerű szociális ellátási formák megvalósításában Magyarországon. Arra törekszünk, hogy a jövőben újabb szociális intézményeket építsünk az értelmi-, mozgássérült és halmozott fogyatékossággal élő emberek igényeinek megfelelően és Fény Felé Esélycentrum néven hálózatban működtessük.

A Fény Felé Alapítvány elismeri, hogy ezt a munkát hozzáértő, elkötelezett munkatársakkal, gyermekük jövője érdekében tenni akaró szülőkkel és az ügy érdekében tenni akaró önkéntesekkel, támogatókkal lehet csak elérni. Dolgozói anyagi és erkölcsi megbecsülésére törekszik, biztosítja részvételüket képzéseken, szakmai konferenciákon, érdekérvényesítő fórumokon.

Olyan programok megvalósítására törekszünk, mely felhívja a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élőkre, segíti életminőségük növelését, lakhatásukat, fejlesztésüket, foglalkoztatásukat.

Tree of life

A sérült gyermeket kezében tartó főnixmadár a Fény Felé Alapítvány munkáját kívánta szimbolizálni, amikor az alkotók Urbánné Lantos Éva és Urbán István elkészítették gipszből. A zöld levelek a társadalom, a fogyatékossággal élőkkel szembeni elfogadását jelképezte. A kétméteres alkotás évekig a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon ebédlőjét díszítette.

Symbolising the work done, from the year 2000 this “Three of Life” relief could be found in the logo, on the official letterhead and on the leaflets of the “Fény Felé” Foundation.

This relief was transformed in 2016 by János Sándor artist. He placed the sun symbol in the upper left corner of the picture. The sun radiates a blessing on the activity of our foundation. By placing the “Tree of Life” symbol on a Hungarian soil, the intention of the artist was, on the one hand to strengthen our Hungarian identity and, on the other hand to represent the idea that children with disabilities are equally important members of our society. The relief, that is almost 2 meters in diameter could be found in the “Opportunity Center” of our foundation (at 41. Harmat street in Debrecen).

More about the history of the original treasure that inspired the artist to create that relief for our foundation could be found at this link: the treasure of Nagyszentmiklós - Wikipedia

Our activity

Alapítványunk fő céljának tekinti a  fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját a normalizáció elveinek figyelembevételével. Tevékenységeink célcsoportja kezdetben az értelmi fogyatékossággal élő és halmozottan sérlt emberek voltak. Mára kibővült az ellátottak köre megváltozott munkaképességű és autizmussal élő személyekkel is. 2013-ban megkezdtük megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását akkreditált foglalkoztatóként. Célul tűztük ki, hogy klienseink életminőségét komplex szolgáltatásokkal javítsuk, rehabilitációjukat segítsük. A komplex rehabilitáció összes területén – orvosi, szociális, oktatási, foglalkoztatási rehabilitáció – segítséget nyújtunk klienseink és családjaik számára. A foglalkoztatásban részt vevők társadalmi integrációja valósul meg, amikor lakóhelyük és a foglalkoztatás helye elkülönül egymástól. A két terület szimbiózist alkot egymással: ellátottaink számára lakhatás és foglalkoztatás egységét teszi lehetővé. Jövedelmüket saját ellátásukra fordíthatják.

A Fény Felé Alapítványt Debrecenben 1993-ban a DMJV Egészségügyi Gyermekotthon vezetői és dolgozói a szülőkkel karöltve hozták létre. Célunk az akkor ott élő 200 fő fölötti  halmozottan fogyatékossággal élő gyermek számára eszközök, programok biztosítása, támogatók felkutatása, az intézmény átalakításához, szakmai munkájának megvalósításához anyagi támogatások gyűjtése.

1999-től már intézmény fenntartók lettünk, amikor a Kézenfogva Alapítvány anyagi és szakmai támogatásával megvásároltunk a nagy intézménnyel szemben lévő 4 szobás lakást és az intézményből “kitagoltuk” az első 6, fogyatékossággal élő fiatalt.

From supporting foundation we became a foundation that itself operates social services providing institutional network.

From the year 2000 we operate a residential home működtettünk értelmi fogyatékossággal élő és halmozottan sérült számára. Lakóink mindannyian munkaviszonnyal rendelkeztek. Eddig összesen  19 ellátott élt a Fény Felé lakóotthonban. 2010-ben Uniós forrásból megépítettük a 32 főre tervezett Fény Félé Esélycentrum day care providing institution és fejlesztő foglalkoztatóját. Az Intézmény a fogyatékossággal élők nappali ellátására, felügyeletére, foglalkozásokra, programokra, terápiákra ad lehetőséget. Ellátottaink száma 2010-től 85 fő.

We also started employment with an additional objective of facilitating rehabilitation

In 2006, first in the country we opened our social employment providing workshop, at 42. Kishegyesi Street in a building we rented from the “Cívis Ház” institution in Debrecen. Originally the “TreasureBox” workshop was intended to be a skill developing and accredited employment providing institution for people with disabilities.

2010-ben második szociális foglalkoztató műhelyünket az  Esélycentrum új épületében valósítottuk meg. A folyamatos foglalkoztatás, fenntartás érdekében bővítettük létszámunkat megváltozott munkaképességű szakdolgozókkal, akik az ellátottaink munkáját segítik, illetve intézményeink működtetésében kaptak feladatokat, mint: szociális gondozó, portárs, karbantartó, varrónő, bolti eladó, kert gondozó, egyszerű ipari foglalkozású betanított munkás. A foglalkoztatás egy része kézműipari tevékenység.

Célunk piacképes, eladható, minőségi termékek előállítása és értékesítése. Elnyertük a Segítő vásárlás logó használatának jogát. Árbevételünk teszi lehetővé szociális intézményeink biztonságos működtetését, az ingatlanok műszaki színvonalának folyamatos biztosítását, fejlesztését. Jelenleg kettő fejlesztő foglalkoztató műhelyünk és hét akkreditált telephelyünk van.
Az ÉTA Országos Szövetség és CÉHálózat (Civil Interest Representation Network/ if asked, we provide expert opinion and evaluation of measures affecting people living with disabilities, we provide pre-legislative consultation and we participate in the interest representative work of institutions that provide financial support for civil organizations.

2018 – tól a Fény Felé Alapítvány által nyújtott szociális szolgáltatásainkat és a foglalkoztatásban végzett tevékenységeinket tudatosan, társadalmi vállalkozás formájában kezdtük el működtetni. 

Need more information?

Read the foundation's documents!

en_GBEN