Adó 1% – 2023

“Fény Felé” Foundation

 

Adószám: 18540855-1-09

A felajánlott 1%-ot szociális intézményeink működési költségeire használjuk fel.

 

Az összegyűlt adományt az 56 fős napközinkben és a két támogatott lakhatásban fogyatékkal élő ellátottaink fejlesztésére, foglalkoztatására fordítjuk.

 

A Fény Felé Alapítvány adószáma: 18540855-1-09

Hálásan köszönünk minden felajánlást, óriási segítség számunkra!

 

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2023. május 22-ig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Az adó- visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adóalapot.

 

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

 

A szülők még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról. A visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adót. Továbbra is leadható az 1 %-os jelölések, függetlenül, hogy adót nem fizetnek a családos dolgozók.

 

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be

  • az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy
  • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
  • külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

 

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
  • az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
  • a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

 

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

További információk:

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2023-ban

 

en_GBEN